Händelser

Pensionstagarna vill träffas.

I likhet med många andra föreningar har verksamheten i Karis svenska pensionstagare legat nere på grund av Covid-19. Styrelsen har jobbat i normal ordning. Behovet att träffas och umgås syns då medlemmarna träffades utomhus vid två olika tillfällen, båda gångerna med 30–40 medlemmar.

I juni ordnades en grillträff med lätt program vid Jogging Teams stuga och i juli hölls en medlemsträff, utan annat egentligt program än kaffe och Ninas goda tårtor och lite information.

Det fanns mycket att berätta och diskutera då man samlades i små grupper och gick igenom vad man upplevt under de gångna månaderna. Ljudnivån på diskussionerna var så hög att ordförande Maj Granroth fick göra flera försök att göra sig hörd då hon skulle berätta om kommande aktiviteter.

I början av augusti ordnas en resa till Nagu (i stor rymlig buss), med bland annat besök på före detta Själöhospitalet där spetelska och sinnessjuka ”vårdades” under skrämmande förhållanden. Verksamheten med varierande inriktningar började på 1620-talet och avslutades 1962.  

Under sommaren har ”petanquegänget” träffats, sånggruppen kommer igång och förhoppningsvis har ”Fyrkanten” någon sketch på lager till julfesten, om inte förr. Vi hoppas också kunna återuppta både bowling och simning med ledd vattengymnastik så fort som möjligt. Förhoppningsvis ger coronaläget möjlighet till en normal verksamheten under hösten, eventuellt med nya aktiviteter.

29 juli 2020

Text och bild: Erik Ekman

Flera bilder på sidan Foton

Dan Björklöf och Gun Pihl
Alarik Barman och Ritva Immonen
Ragnar Rosenqvist och Lars Björklund
Siv Alenius, Marianne Ekebom, Marita Thesslund, Regina Wikman, Beatrice Ström, Leif Ström och Sven Sundström.
Märta Dammert, Gunvor Kihlstedt, Per-Erik Kihlstedt och Ulla-Britt Rudnäs.
Börje Björklund.
Georg Öhman och Bjarne Toivonen.
Märta Dammert ocg Gun Danielsson
Bjarne och Ulla Tennström
Gun Danielsson, Märta Dammert och Anneli Böckerman.

Karis Svenska Pensionstagare ordnade en grillfest i Jogging Teams stuga den 09.06.2020 med drygt 30 deltarare. Vi höll rekommenderat avstånd. Ordförande Maj Granroth hälsade medlemmarna välkommna. Det serverades grillkorv, öl,batong, kaffe, bulla och saft som föreningen bestod på. Vädret var det bästa tänkbara och medlemmarna som inte träffats på länge hade mycket att diskutera. Det ordnades också en "muttertävlig". Herrtävling vanns av Bjarne Tennström och damtävlingen av Siv Allenius.

Lottadragningen bland dem som deltagit i distriktets motionstävlig gynnade Kalvi- och Tina Fagerström.

Text och bilder René Lundqvist.


 

Foto: Maj Granroth

Pensionstagarna i Karis träffades under coronakrisen för att spela petanque med 11 deltagare som höll säkerhetsavståndet. Hoppas det småningom går att börja med också andra aktiviteter.


 

Flitiga pensionstagare

Karis Svenska Pensionstagare kunde vid sitt stadgeenliga vårmöte redogöra för en diger verksamhet under år 2019. Att föreningen är viktig för medlemmarna bevisas av att ca hälften av medlemmarna har mött upp till 17 medlemsmöten samt stadgeenliga vår- och höstmöten.

Föreningen har också deltagit EKL:s svenska distrikts stadgeenliga vårmöte i Närpes och höstmötet i Rajaniemi och så var vi inbjudna till Ekenäs Pensionstagares vårlunch och vi bjöd i vår tur på en höstträff med lunch i Karis Brankis. Det blev också hela tre olika teaterföreställningar, ”vårjippo” i Jogging Teams stuga samt en resa till Hangö med fint och omväxlande program.

På hösten reste vi till Åland och så blev det två resor till Björn ”Nalle” Lindqvist museum i Skogböle.

Sånggruppen och ”fyrkanten” har övat regelbundet och uppträtt vid olika tillfällen. Lika regelbundet besöktes simhallen, ibland med ledd vattengymnastik. Man har också spelat petanque.

I samband med medlemsmötena har vi haft föreläsningar med olika teman. Minneskoordinator Susanna Öster förläste om seniorer och minnet, äldreservicechef Kirsi Ala Jaakkola informerade om vad som är aktuellt inom äldrevården, räddningsverkschef Jari Sopen-Luoma påminde om vad vi skall tänka på då det gäller brandsäkerhet, verksamhetsledaren Lisbeth Faldetta och medlemssekreteraren Christina Kaltiokallio från hörselföreningen i Västnyland berättade om olika hjälpmedel för personer med hörselproblem. Sista i tur stod Johanna Koprander från Seniorrådgivningen som berättade om den mångfald av hjälp som i olika situationer. Vid mötena ledde Marita Thesslund sittgymnastiken.

Inför julen ordnades en ”pysselkväll” och så var det dags för julfest.

Inpå det nya året har vi gästats av Roger Roos, organisationschef på Finlands svenska brand- och räddningsförbund, igen Kirsi Ala-Jaakkola och senast vårt svenska distrikts ordförande Stig Kumlin.

Så hade vi två mycket uppskattade tillfällen inom samma vecka. Det första en gemensam träff med Karjaa-Pinjaisten eläkkeensaajat med karaokesång och dans. Stämningen var hög och många modiga sångare köade till mikrofonen. Det andra trevliga tillfället med fint program stod Karis Pensionärer för och vi har bara att framföra vårt varma tack.

Ännu under våren återstår bowling, besök i Riksdagshuset där Johan Kvarnström tar emot, vårjippo och vårutfärd till Själö.

 

Text: Erik Ekman


 

Roger Roos

Pensionstagarna provar en del nytt.

 

Karis Svenska Pensionstagare fortsätter med de tidigare aktiviteterna men en del nytt står också på programmet.

Möten och träffar med föreläsningar om viktiga frågor finns med, likaså de olika motionsformerna simning/vattengymnastik, lite sittgymnastik och nu blir det också bowling då det tydligt intresserade många. Sånggruppen och ”Fyrkanten” fortsätter och hemsidan skall utvecklas via ett utbildningstillfälle vid Rajaniemi rekreations- och skolningscenter i Virdois.

Nytt för oss är en träff med Karis pensionärer och en annan träff med Karjaa-Pinjaisten Eläkkeensaajat ry vid vilken en av våra medlemmar har utrustning så deltagarna får pröva på att uppträda med karaokesång både på finska och svenska. Hoppas på många modiga ”artister”.

Årets första medlemsmöte besöktes av organisationschef Roger Roos från Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund som påminde oss om vikten av att vara förberedd på olika katastrofsituationer. Senaste stormar visade tydligt hur sårbart samhället är. Lägg till situationer då el- och vattendistributionen slås ut, mobiltelefonnätet slutar fungera med mera. Det gäller bl.a att se till att man har ett system för matvaror och vatten för att klara minst 72 timmar. Här har de som bor i egnahemshus med vedeldning och egen brunn en fördel. Har vi batterier till transistorradion så att vi kan följa med myndigheternas varnings- och informationsmeddelanden då inte mobiltelefonerna mera fungerar?  

Han delade ut broschyrer med goda råd som är värda att bekanta sig med och vidta åtgärder för att klara sig i olika nödsituationer.

Text och bild: Erik Ekman


 

                           Julfest 17.12.2019

Bilder: René Lundqvist och Erik Ekman. Klicka på bilden för att förstora. 

Fyrkanten "julpysslar"
Födelsedagsuppvaktning för dem som fyllt jämnt under året.
Barnen från daghemmet Labyrinten
Sånggruppen
Kyrkoherden Pentti Raunio
Lasse
Julgubben från Korvatunturi

Julpyssel 2019

Fotograf: Regina Wkman

Klicka på bilden för att förstora!

Joanna Koprander.

Höstmöte 2019 och seniorinfo

 

Pensionstagarna i Karis jobbar vidare.

 

Karis svenska pensionstagare höll sitt stadgeenliga höstmöte den 5 november och godkände verksamhetsplan och budget för år 2020 samt valde ett antal funktionärer. Samtliga val gjordes med enhälliga beslut.

 

Maj Granroth valdes till föreningens ordförande för år 2020 och till ordinarie styrelsemedlemmar valdes Anneli Böckerman, Beatrice Sjöholm, René Lundqvist, Lars Björklund, Börje Björklund, Ulla-Britt Rudnäs och Gun Danielsson. Ersättare Regina Wikman och Marianne Ekebom.

Märta Dammert och Alice Öhman blev ordinarie verksamhetsgranskare med Ulrich Wikström och Anita Wikström som ersättare.

Till PCF:s svenska distriktsstyrelse valdes Lars Björklund med Maj Granroth som ersättare medan Maj Granroth, René Lundqvist, Lars Björklund och Beatrice Sjöström representerar föreningen vid distriktets höst- och vårmöten. Ersättare Anneli Böckerman och Erik Ekman.              

Medlemsavgiften hålls oförändrad och tidigare aktiviteter fortsätter. En ny aktivitet under följande år blir bowling.         

Den 19 november besöktes mötet av socialhandledaren Johanna Koprander som berättade om Seniorrådgivningen och Seniorpunkterna i Karis och Ekenäs. Seniorrådgivningen erbjuder de äldre och deras närstående personlig rådgivning i frågor som gäller fysisk, psykisk och social hälsa men man hjälper också i många andra frågor som hjälp med ifyllandet av blanketter som ibland kan kännas jobbiga. Kontakta med Seniorlinjen 019 289 3133 vardagar kl. 8 -11. Våra föreningsmedlemmar kan lätt knacka på hos Johanna i samma hus som vi håller våra medlemsmöten och hennes telefonnummer är 019-289 3308. Seniorrådgivningens broschyrer och programmet för seniorpunkterna hittas på vår hemsidas direktadress  https://karissvenskapensionstagare.elakkeensaajat.fi/seniorradgivning/.

En länk till Guide till FPA:s stöd och tjänster finns också på samma sida.

Innan vi firar julfest skall vi ännu besöka Täkter för att se Mauno Koivisto- Täkters president.

Text och bild Erik Ekman


 

Hörselföreningen representerades av Lisbeth Faldetta (tv) och Christina "Kia" Kaltiokallio

Hörselföreningen informerade

Var tionde finländare i arbetsför ålder och över var tredje 65-åring har problem med hörseln. Antalet håller på att stiga. Trots det är det idag bara ett fåtal som använder hörapparat. Hörselföreningen i Västnyland med nästan 500 medlemmar presenterade sin verksamhet vid Karis Svenska Pensionstagares senaste medlemsmöte.

Hörselföreningens sekreterare/verksamhetsledare Lisbeth Faldetta och medlemssekreterare Christina "Kia" Kaltiokallio berättade om vilka svårigheter hörselnedsättning medför och vilka hjälpmedel som idag finns till förfogande och vad föreningens verksamhet går ut på.

Många personer med nedsatt hörsel eller dövhet upplever hinder för kommunikation och delaktighet i sitt dagliga liv. Hörselföreningen jobbar med att underlätta de drabbades liv genom att berätta om vilka hjälpmedel som finns att tillgå. Vid föreningens egna träffar används i dag t.ex. skrivtolkning, vilket betyder att tolkarna snabbt skriver ner det som sagts. De kan också beskriva ljud i omgivningen som t.ex. skratt, mobilen ringer m.m. Viktigt är att be om hjälp i god tid.

Förutom de olika hörselhjälpmedlen kan man ju idag också kommunicera lättare genom att skriva ner sina åsikter och känslor via e-post och andra sociala medier.

Av pensionstagarnas närmaste aktiviteter kan nämnas en träff med Ekenäs pensionstagare. Simhallsbesöken, delvis med ledd vattengymnastik, fortsätter, likaså fortsätter man med   petanque. Sånggruppen och sketchgruppen ”Fyrkanten” övar och uppträder och så gör vi diverse datorövningar. Kanske det också blir bowling?

Besök till Täkter för att se Mauno Koivisto – Täkters president och Tryckeritaterns ”Med risk för RASeborg” ingår också i planerna.

 

Text och bild: Erik Ekman 

Getaberget. Foto: Erik Ekman

Pensionstagare på Ålandsresa

Under två dagar med klarblå- och molnfri himmel njöt deltagarna av resan som ordnats av Karis svenska pensionstagare. Vi fick bekanta oss med stora delar av fasta Åland. Åland har totalt 16 små kommuner, en stad, nio landsbygdskommuner och sex skärgårdskommuner med totalt ca. 28 500 invånare.

Vi åkte tryggt omkring i många timmar med vår lugna chaufför Krister Rehn som dessutom visade sig vara en utomordentlig guide och som berättade massor om platserna som vi såg. Vi konstaterade att vägarna, också småvägarna, är fina med den rödskiftande beläggningen. Gårdarna är välskötta och det fanns flera stora äppelträdgårdar och potatisodlingar. Sjöfarten är ju också en viktig del. Utöver platser s.s Kastelholms slott, Smakbyn, Bomarsunds fästningsruiner, Jan Karlsgården, Getabergen och Eckerö m m. som vanligen besöks så fick vi åka genom skogen till fasta Ålands norra sida för att beundra det havsnära hotellet Havsvidden med fina hyresstugor. Trots att samhällena är små finns service i form av affärer, post och bank på ett sätt som vi numera inte är vana vid. Vi konstaterade att ålänningarna är driftiga.

Tyvärr såg vi att det ännu fanns en massa vindfällen som man ännu inte klarat av att reda upp efter stormen Alfrida som nästan nådde orkanstyrka på Åland natten till den 2 januari.

Under båtresan till och från Åland fick vi också lyssna till vår medlem Lars Lundqvist som med sina säkra uppträdanden i karaokebaren drog ner många applåder.

Vår reseledare Maire Björklund, tillsammans med Wikströms Busstrafik skötte om att allt fungerade till belåtenhet. När vi trötta och ännu övermätta men belåtna kom hem till Karis möttes vi av ett lätt regn.

Text: Erik Ekman

Fotokollage på sidan Foton

Pensionstagarna på besök i Hangö

Hangö blev målet för föreningens traditionella vårresa, med Maire Björklund som reseledare och ett drygt 40-tal deltagare från Karis svenska pensionstagare och visar att vi inte behöver åka långa vägar för att få intressanta upplevelser.

Den eminenta guiden Marketta Wall gav under den en och en halv timmes långa rundturen med buss i staden en massa intressanta uppgifter om de platserna vi besökte.

Intressant att se Hangö hamn och få uppgifter om dess verksamhet och betydelse för Hangö och regionen. Finlands smörexport gick över Hangö via Smörmagasinet fram till 1932. Hamnen fungerade som avfärdsplats för de som emigrerade till Amerika vid sekelskiften 1800­­–1900 talet.

Hangö badanstalt 1879-1939 och badortslivet blomstrade och om De Fyra Vindarnas Hus som haft flera innehavare bl.a. C.G.E. Mannerheim fanns mycket att berätta.

Minnesmärket över sovjetiska krigsfångar vid Täktom var följande anhalt innan vi fick ta del av många intressanta uppgifter om Hangö Ortodoxa kyrka som stod klar år 1895 och har ett samband med att det under det då livliga badortslivet fanns många ryska gäster.

Vi hann också med en god lunch på fisk- och skaldjursrestaurang På Kroken med en jättefin utsikt innan vi slutligen besökte Frontmuseet i Lappvik.

Text och bild: Erik Ekman


Mera bilder från vårresan 21.5.2019 nedan. Klicka på bilden för att förstora.

Ralf Friberg intervjuar Lars Björklund

Västnyländska pensionstagare med i Närpes

Pensionstagarnas Centralförbunds svenska distrikt höll i år sitt vårmöte och seminarium i Närpes 25-26 april. Föreningarna i Ekenäs och Karis deltog med sammanlagt tio personer.

Under år 2018 har Marianne Laxén från Helsingfors fungerat som ordförande. Stig Kumlín från Vanda har fungerat som sekreterare och som kassör Rauno Kousa från Ekenäs.

Karis svenska pensionstagare har representerats av Lars Björklund med Maj Granroth som ersättare. Erik Ekman har skött om distriktets hemsida. De ovannämnda återvaldes för år 2019 vid höstmötet i Rajaniemi, Virdois 5.11.2018. Harding Lindholm från Ekenäs undanbad sig återval och ersattes därför av Rauno Kousa för år 2019. Distriktets hedersordförande Ralf Friberg från Ekenäs har deltagit aktivt i verksamheten. Verksamhetsgranskare för år 2018 har varit Märta Malmberg och Sonja Widberg från Ekenäs återvaldes.

I samband med vår- och höstmötena har två seminarier arrangerats. Det första 16 - 17 april i Kisakeskus i Pojo under rubriken ”De äldres problem - vem löser dem?” och det andra vid höstmötet i Rajaniemi med rubriken ”Nya utmaningar i socialpolitiken och äldreomsorgen”.

Nu vid seminariet i Närpes gjorde Rebecca Åkers, kandidat i riksdagsvalet 2019, en fin och välstrukturerad analys av riksdagsvalet 2019. Caroline Lång, assistent på Österbottens förbund, inledde med en presentation som hon själv gjort om intern- och extern information. Alf-Erik Helsing hade förberett frågor till grupparbeten, utgående från deras inlägg.

Då det gäller information till och från pensionärer betonades vikten av ”pappersformatet” som medlemsbrev och tidningar samt radio medan internetbaserad info via hemsidor och deras fina möjligheter till interaktivitet, e-post, facebookgrupper, whatsappgrupper, skype och sms ännu kan betraktas som komplement på grund av att alla pensionärer inte i dag har möjlighet använda dator. I föreningen i Karis har drygt 40 procent av medlemmarna e-post.

Viktigt att vi i dag uppmuntrar våra medlemmar att lära sig använda dagens teknik till nytta och nöje.

Vid seminariet gjordes ett uttalande som kan läsas i sin helhet på distriktets hemsida på adressen: https://svenskadistriktet.elakkeensaajat.fi/verksamhet/

Under kvällen har det blivit tradition att Ralf Friberg intervjuar någon föreningsmedlem som har haft betydelse för organisationen. Denna gång stod Lars Björklund från Karis i tur.

Text och bild: Erik Ekman  

 


 

Pensionstagarna i Karis fick höra om äldrevård och brandskydd

Vid föreningens senaste möten fick deltagarna höra om aktuella frågor inom äldrevården och vad vi kan göra för att förbättra brandsäkerheten i våra och om hur vi skall förfara om olyckan ändå är framme.

De tråkiga händelserna inom äldrevården har varit tung för alla berörda, förstås för vårdarna, beslutsfattarna och tjänstemännen men det finns också ljuspunkter konstaterade äldreomsorgschef Kirsi Ala-Jaakkola då hon besökte Karis Svenska Pensionstagare den 19 mars.

I Raseborg fyller man kraven på personaldimensionering på boendeenheterna. Det är också viktigt alla gör de rätta sakerna och har hjärtat på rätta stället.

Under år 2018 fick vi en del tilläggsresurser. I Villa Anemone ha man fått personalökning så att man har kunnat öka på nattbemanningen. Vi har också en minneskoordinator sedan våren och närvårdartillägg i hemvården också till Tenala och Bromarv.

Hemförlovningsteamet med 2 sjukskötare + 1 närvårdare har kommit igång och utvecklat samarbetet med bäddavdelningen och sjukhuset men man kan eventuellt behöva mera resurser för detta.

Rehabiliteringsteamet med sjukskötare, fysioterapeut och ergoterapeut startar sin verksamhet under våren.

Dagverksamheten utvecklas och är under planering. Den ska upprätthålla funktionsförmågan och vara rehabiliterande.

Under planering är också en liten avdelning på Villa Anemone för personer som varit på sjukhus och rehabiliteras för att komma igång igen för att klara sig hemma. ”Byabuss” planeras som komplement till färdtjänst.

Momsfria stödtjänster för t.ex. skötsel av hemmet och matservice kan köpas av privata aktörer.

Staden har fått finansiering från Regionförvaltningsverket för motionsrådgivning i alla åldrar.

Tidsbeställning till läkare är möjlig på hälsostationen i Ekenäs även kvällstid vissa dagar i veckan. För att få råd vid symtom som inte kräver akutvård kan man ringa numret 116 117.

Mötesdeltagare upplevde det besvärligt att beställa tid till läkare med alla knapptryckningar. Låt bara signalerna gå fram utan att trycka på de sifferknappar som man uppmanas till. En person svarar i alla fall då signalerna gått fram en stund.

Vid mötet den 2 april fick brandmästare Jari Sopen-Luoma vid Västra Nylands räddningsverk oss att tänka till om vad vi skall göra för att undvika brandrisker i hemmet. Se till att ha fungerande brandvarnare i alla rum förutom köket. Då det utbryter en brand i ditt hem har du kanske 2 minuter på dig att ta dig ut, tänk efter hur du rör dig. Sover du i övre våningen skall du klara att klättra ut genom fönstret till brandstegen på väggen, om du inte klarar detta så flytta sovplatsen till nedre våningen.

Om det börjar brinna, tveka inte att ringa 112, uppge rätt adress och svara på deras frågor. Ring inte först sonen eller dottern. Om du har smarttelefon installera applikationen 112 så hittar man dig även om du inte vet adressen. 

Spisen är den största orsaken till bränder och förvånansvärt många torkar sina kläder ovanför bastuugnen, med risk för att kläderna faller ner och börjar brinna. Värmeljus som placeras för tätt kan orsaka brand.

Sotning skall göras årligen i bostadshus och i vart tredje år i fritidshus. Ägaren ansvarar för att sotningen blir gjord och du skall bevara kvittot som bevis för att arbetet är professionellt utfört.

Äldrerådets verksamhet diskuterades varvid det konstaterades uppgifter från äldrerådets senaste möten saknas på stadens hemsida.

Föreningen har besökt Fallåker Teater för att se på Prima Donnor och ett vårjippo hölls på Jogging Team och datorkurs för nybörjare och längre hunna har genomförts. Vattengymnastiken fortsätter och på kommande är en traditionsenlig träff med Pensionstagarna i Ekenäs som arrangör, en vårresa till Hangö och i höst en resa till Åland.

Text: Erik Ekman 

Vårjippo 2019

Tisdagen den 5 mars höll föreningen, i ett strålande solsken, sitt traditionsenliga vårjippo i Yogging Teams stuga. Gruppen ”Fyrkanten” stod för arrangemanget.

Ordförande Maj Granroth hälsade välkomna och det framgick att S-Market hade donerat korven som Bjarne Tennström förtjänstfullt grillade. Diskussionerna i olika små grupper kom igång så att det tidvis var svårt att göra sig hörd.

Marita Thesslund läste en diktberättelse, Anneli Böckerman ett kåseri och sånggruppen uppträdde med två sånger innan det var dags för kaffe med fastlagsbullar som Ulla-Britt Rudnäs hade bakat.

Marita Tesslund ledde ett par lekar som tydligt uppskattades.

Innan det var dags för avslutning blev det också allsång.

Erik


Nedan ett antal bilder från träffen, tagna av René Lundqvist och Erik Ekman. Klicka på bilderna för att förstora.

Susanna Öster

Seniorer och minnet  5.2 2019

Många av mötesdeltagarna som fick ta del minneskoordinator Susanna Östers fina föreläsning nickade och log igenkännande då hon vid Karis Svenska Pensionstagares möte beskrev olika situationer som vi seniorer ofta befinner oss i. Rubriken var ”Behöver jag oroa mig för mitt minne?”

Lyckligtvis är de flesta tillfällen helt normala och beroende på att vi koncentrerar oss på för många olika saker tillika och alla gör vi små ”minnestabbar”. Till ett normalt minne hör glömska och är en hjälpreda som sätter sakerna i viktighetsordning.

Om minnesproblemen ökar klart från tidigare och det försvårar vardagen, du glömmer hur saker används, t.ex. att förstå klockan är det skäl att söka sig till minnesskötaren. Det är inte alltid fråga om en minnessjukdom när minnet försämras, men det är viktigt att klargöra orsaken så att man kan sköta den.

Viktigt att ge hjärnan passligt med utmaningar, lära sig nya saker, lösa korsord o.d. Försök komma ihåg vad du skall handla i affären utan att se på listan (som du har med dig).

Kalendrar och minneslappar i övrigt är bra att använda. Motion och kost i lämpligt förhållande och 3-5 kkp kaffe/dag är nyttigt.

Försök glömma onödig stress och gör saker du tycker om och sov tillräckligt!

Text: Erik Ekman     Bild: Privat

Se Susannas hela PowerPointpresentation genom att klicka på länken här nedanför.


Julfest 18.12.2018.

Foton: René och Erik

Klicka på bilderna för att förstora!

Födelsadagsuppvaktningar. Från vänster Veikko Wigren, Sven Sunström, Ulla-Britt Barman, Kirsi Jung och Eero Peltonen
Fyrkanten
Sånggruppen
René
Kyrkoherden Pentti Raunio
Erik
Gubben från Korvatunturi.
PDF-tiedostoRosk'n_Roll_RUO.pdf (4.5 MB)
Klicka på länken för att se broschyren!
Rakel Allén, miljöutbildare vid Rosk´n Roll.

Miljöansvar och julfest

Vid Karis Svenska Pensionstagares medlemsmöte den 20 november fördes en livlig diskussion om avfallshantering efter en fin inledning av Rakel Allén, miljöutbildare vid Rosk´n Roll.

Vi diskuterade avfall och återvinning och Rakel fick svara på många frågor om vad man bör och inte får göra med avfallet. Speciellt diskuterades återvinningen av plast som nu är aktuellt, kompostering och så mindes vi hur tokigt vi betedde oss då vi var unga. Ett exempel på dessa tokigheter var att barnen fick leka och slå sönder ackumulatorer och så hälldes spillolja ut bakom bastun eller förrådet för att bl.a. ta kål på nässlorna som växte där. Avfallshögar fanns ofta i den intilliggande skogen och kunde innehålla allt möjligt från gamla mediciner till gamla redskap.

Årets julfest i Servicehusets matsal vid Felix Fromsgatan 16, den 18.12.2018 samlade som tidigare en stor del av föreningens medlemmar. Ordförande Maj Granroth inledde med hälsningstal och så tonades belysningen ned och in skred en grupp barn med Lucia och stjärngossar från daghemmet Labyrinten. Alltid lika rörande att se barnens allvar och inlevelse.  

Efter kyrkoherden Pentti Raunios andaktsstund hedrades de under året avlidna med varsitt tänt ljus och i anslutning till detta sjöng sånggruppen Levi Backmans Aftonklockor arrangerad av Jonathan Lutz och fortsatte med Nidälven och adventssången Mjuk och lätt faller snön. En blick genom fönstret bekräftade detta.

Så var det dags för Ninas julmiddag varefter Anneli Böckerman läste en dikt.

Medlemmar som fyllt jämna år uppvaktades innan det var dags för ”Fyrkantens” sketch som tog oss tillbaka till 50-talets ”fårskola”. Då kaffet och jultårtan avnjutits var det dags för lottdragning. Alla festdeltagarna hade fått en nummerlapp och Ulla-Britt Rudnäs gynnades denna gång.

Plötsligt kom en rödklädd gubbe med vitt skägg in, släpande på en stor säck, innehållande paket som ibland matchade mottagarnas önskemål.  

Festen avslutades med Hemmets ljus som allsång som sjöngs av hjärtans lust.

Text: Erik Ekman

Från vänster Maj Granroth, Folke Rudnäs, Alarik Baarman, Per-Erik Kihlstedt, Gunvor Kihlstedt och Ulla-Britt Baarman.
Maj håller på att vända patienten Marja-Liisa i stabilt sidoläge

Maj Granroth fortsätter att leda Karis Svenska Pensionstagare.

Verksamheten med möten/träffar första och tredje tisdagen i månaden med olika teman och föreläsare fortsätter. Samma gäller de olika motionsformerna, resor, teaterbesök och andra kulturaktiviteter. 

Vid föreningens höstmöte återvaldes Maj Granroth som ordförande och styrelsen består av Anneli Böckerman, Beatrice Sjöström, Lars Björklund, René Lundqvist, Gun Danielsson, Börje Björklund och Ulla-Britt Rudnäs. Ersättare är Regina Wikman och Gunvor Kihlstedt. Som verksamhetsgranskare fortsätter Veikko Wigren och Alice Öhman med Anita Wikström och Ulrich Wikström som ersättare.

Lars Björklund föresås som ordinarie styrelsemedlem i PCF:s svenska distrikt med Maj Granroth som ersättare. Lars Björklund, Anneli Böckerman, Maj Granroth och Erik Ekman representerar föreningen vid distriktets höst- och vårmöten, med Veikko Wigren och Märta Dammert som ersättare.

Efter mötet hölls den första träffen i en planerad serie som går ut på att hjälpa varandra med IT-relaterade frågor. Denna gång stod telefonerna och pekplattor i tur. Senare kommer också datorfrågor att behandlas.

Vid det föregående mötet delade Förstahjälplärare Marja-Liisa Lehto med sig av sina kunskaper i ”första hjälpen”.  Vid den första övningen visade sig ett problem som var och en borde öva, nämligen att koppla på telefonens högtalare då man ringer till 112. Viktigt att kunna kommunicera med nödcentralen då man försöker hjälpa den nödställda och kom ihåg att inte stänga telefonen innan du får tillåtelse av centralen. Den som har smarttelefon rekommenderas också installera applikationen 112 Suomi som gör att centralen kan spåra din position om du är i ett tillstånd då du inte klarar av att beskriva ditt problem. 

Öva att lägga personer i stabilt sidoläge och se till att andningsvägarna är fria. Om någon har fått något i halsen, böj denne framåt och dunka lätt på ryggsidan av bröstkorgen. Barn läggs över ena armen och dunkas lätt på ryggsidan. Lär dig ”Heimlich manöver”.Finns bra instruktioner på nätet.

Två dagar efter höstmötet besöktes föreningen av Ekenäs Pensionstagare för den traditionella höstträffen. På våren blir det sedvanlig vårträff med pensionstagarna i Ekenäs som värdar.

Text och foto: Erik Ekman


 

Ritva Uhlbäck

Aktiva pensionstagare i Karis

 

Efter en ofrivillig paus i ”rapporteringen” blir det en liten resumé från april framåt.

Karis Svens Pensionstagare håller sina medlemsmöten/träffar den första och tredje tisdagen i månaden. Vid den första träffen i april hade vi besök av äldre konstapel Camilla-Fri Bergström. Deltagarna fick svar många frågor och hon gav oss en massa goda råd. Ett råd som i dessa mörka tider är helt på sin plats är att vi gärna får klä ut oss till julgranar med en massa reflexer. Hon delade också ut ett material med nyttiga råd och kontaktuppgifter till polisen, beroende på ärendets art. Viktigt är att vi lär oss ta kontakt då vi känner att vi behöver det.

Vid det andra mötet lärde oss Pirjo Laatikainen från Folkhälsan om hur vi kan genomföra en livsstilsförändring.

Vårjippo i mars i Jogging Teams stuga. I juni företogs en båtutfärd till Bogaskär, Sandnäsudd och Hummelskär och i augusti var det dags för Tallinnkryssning.

Vi ägnar oss också åt motion i olika former s.s. deltagandet i förbundets motionsjippo, simning och konditionsträning. Nytt för hösten är petanque. Föreningens sånggrupp övar regelbundet med enkla tvåstämmiga arrangemang som anpassas till våra röstlägen som under åren har blivit lite lägre.

Vid höstens första möte lärde oss leg. spec. fotvårdare Ritva Uhlbäck hur vi skall sköta våra viktiga fötter. En sak som vi kanske inte kommit att tänka på är att vi skall besöka skoaffären under eftermiddagen, alltid prova båda skorna och ta god tid på sig för provningen.

 

 

Vid mötet den 18 september lär Marja-Liisa Lehto ut viktiga kunskaper i ”första hjälp” och den andra oktober är det dags för det stadgeenliga höstmötet och två dagar senare har vi inbjudit Ekenäs Pensionstagare till gemensam lunch i Villa Anemone i Karis. Rosk´n Roll informerar om sin verksamhet vid mötet den 20 november. Julfesten hålls den 18 december.

 

Text och bild: Erik Ekman 

Äldre konstapel Camilla Fri-Bergström

Polisen kollade pensionstagarna i Karis

Vid mötet den 3 april fick vi besök av äldre konstapel Camilla Fri-Bergström som ställde en del frågor och fick svara på ännu flera då hon föreläste under temat ”Seniorer i trafiken”. Hon delade också ut ett ypperligt kompendium riktat just till seniorer med en del goda råd och kontaktuppgifter till polisen. Det allmänna nödnumret 112 känner ju alla till. När du behöver göra en brottsanmälan är det rätta numret 02954 13151 och då du bara vill fråga råd ring 02954 36010.

Det var en hel del råd och frågor som diskuterades. Det som gladde oss var ju att trots att vi som äldre bilförare har lite långsammare reaktionen så kompenseras det av mera erfarenhet och förutseende i trafiken.

Här följer bara en liten del av hennes råd: Fotgängarna får helst under den mörka årstiden bära reflexer så att vi liknar en julgran. Vi skall också tänka på att bilarnas bromssträcka vintertid är dubbelt längre. För att undvika missförstånd, håll ögonkontakt med chauffören och GÅ(!) över då någon stannat för dig.

Cyklister skall använda hjälm och se till att lampa, reflex och bromsar är i skick.  Led cykeln vid övergångsstället.

Bilister skall se till att använda säkerhetsbälte, hålla tryggt avstånd till bilen framför.  Håll lampor, glasögon, vindrutor och speglar rena. Om du inte vill köra högsta tillåtna hastighet och det bildas kö bakom så kör in på någon hållplats och släpp de övriga förbi. På främmande orter är en är en gps-navigator till stor hjälp. En bra kartläsare skall vara ett stöd och inte ”stressa” chauffören.   

Viktigt att upprätthålla körkunskaperna. Hälsan och konditionen är viktig och att hålla pauser. Alkohol och trafik hör inte ihop.

Vid den efterföljande diskussionen behandlades bl.a. karisfenomenet med att parkera på trottoarer och likgiltigheten vid övergångsställen. Också problemet med att man som bilist är artig och vinkar fram en fotgängare på övergångsstället medan någon annan, skamlöst susar förbi.  Användningen av bilbarnstolar och respekten för polisen berördes. Släpp inte in främmande påträngande bluffmakare i ditt hem var hennes råd. Om de inte avlägsnar sig så får man ringa numret 112.

 

Livsstilsförändring för seniorer

Vid mötet den 17 april föreläste Pirjo Laatikainen från Folkhälsan om “Livsstilsförändring - hur motiverar jag mig själv?”. Mera motion, i regel skall vi inte banta men äta hälsosammare, sova mera och träffa vänner oftare. Fokusera på det nyttiga du vill ha mera av, inte på det du måste avstå ifrån. Att tobak och alkohol inte är hälsosamt vet seniorerna.

Oftast fungerar motion bäst i grupp men vill du hellre göra något ensam, så gör det. Ett tecken på att det är viktigt att träffa vänner och kamrater syns tydligt hos pensionstagarna i Karis då ca.50 % av medlemmarna ofta finns med på träffarna.

Ställ gärna upp delmål för det du vill uppnå och känn efter vad som gör dig gott.

 

Text och bild: Erik Ekman


 

Gerd Fors

Pensionstagarna i farten

 

Verksamheten inom Karis Svenska Pensionstagare är i full gång med träffar/föreläsningar, motion och teaterbesök

Vid mötet den sjätte februari startade Gerd Forss sin inlevelsefulla föreläsning under rubrikenTräna din hjärna” med att servera oss varsitt glas med vatten och vi satt som frågetecken. Genom flera olika övningar stimulerade vi våra hjärnor, dessa makalösa underverk. Vi blir faktiskt bättre på att se helheter, även om namn, telefonnummer och koder blir svårare att hålla reda på! Drick vatten för en mer effektiv hjärna! Kost och motion är också viktigt. Hjärnan fungerar bättre ju mer du använder den och ju mer du lagrar. I dag vet vi att nya hjärnceller bildas även hos äldre. Sov tillräckligt, ha roligt och lär dig något nytt varje dag!Detta var bara några detaljer ur hennes drygt en timme långa föreläsning. Vi kände oss riktigt hoppfulla efter alla positiva besked.   

Äldreomsorgschef Kirsi Ala-Jaakkola, kunde då hon besökte oss den 20 februari, meddela att hon inte denna gång behövde berätta om neddragningar. Ett av det gångna årets svåraste beslut som verkställdes var nedläggningen av Bromarvhemmet. Efter det startade Tenala-Bromarv hemvårdsenhet och dagverksamheten utvecklades bl.a. genom anställandet av en ergoterapeut.

År 2018 satsas på minnessjuka och närståendevårdsfamiljer. Mera personal till Villa Anemones andra våning och ytterligare en intervallplats på enheten. En minneskoordinator anställs under våren 2018. En närvårdare anställs för avlastning i hemmet för närståendevårdsfamiljer. Det ordnas ”Öppna dörrar- kurser” för närståendevårdare på både svenska och finska. Till följd av att nattbesöken ökat anställs två nya närvårdare till Tenala-Bromarv hemvårdsenhet. Det nya äldrerådet har valts och föreningen uppmanas till aktivitet.  Också ett handikappråd och invandrarråd har valts.

Förlängda öppethållningstider måndag-onsdag kl.16–18 vid Ekenäs hvc för brådskande vård. Som ex. nämndes öronvärk. Många har blivit irriterade på detta med telefonsvararen som uppmanar oss att trycka på en massa knappar då man ringer till hvc men låt bara ringa så kopplas samtalet vidare. ”Byabussystemet” planeras för att bli så smidigt att icke bilburna i periferin skall kunna uträtta sina nödvändiga ärenden.

Vi besökte också Tryckeriteatern i Karis för att se Åbo Svenska Teaters ”Sista cigarren” och senast Svenska Teatern och En man som heter Ove. För den som har läst boken och sett filmen både i biograf och i tv var det intressant att se om det kunde bli något av det hela. Joakim Groth klarade av det med glans.

Visst rör vi på oss också. Vi åker regelbundet till simhallen i Ekenäs, en del tränar upp sin kondition i motionssalen i Villa Anemone och så startar förbundets kampanj ”Upp - ut och rör på dig”. Här kan man delta genom att motionera minst 30 min/dag med allt från stavgång, simning, dans till olika spel.

Sånggruppen övar ganska regelbundet och inriktningen är bekanta äldre sånger, för det mesta i tvåstämmiga arrangemang. Gruppen uppträder vid föreningens olika medlemsträffar.

 

Text och bild: Erik Ekman


 

Maj Granroth och Veikko Wigren

Från medlemstidningen 1/2018

Julfest och konditionsgymnastik i Karis

Årets julfest 19.12.2017 samlade som tidigare en stor del av medlemmarna till julmiddag. Då daghemsbarnen uppträdde sågs en och annan tår rulla utför kinden bland publiken. Efter kyrkoherden Pentti Raunios andaktsstund hedrades de under året avlidna med en tyst minut. Sångruppen sjöng ”I kväll kan jag ej mera nå dig” och Anneli Böckerman läste en rolig historia. Medlemmar som fyllt jämna år uppvaktades innan det var dags för en sketch lottdragning, julgubben, sångruppen och allsång.

Efter att konditionshallen i Villa Anemone öppnades har många medlemmar tagit vara på möjligheten att förbättra konditionen tillsammans med andra seniorer. Maj Granroth och Veikko Wigren (på bilden) var med från början och började försiktigt med en gång per vecka men besöker numera hallen två gånger per vecka och känner att muskelstyrkan har förbättrats. Under hösten har vi besökt simhallen i Ekenäs. Ledd vattegymnastik inleds efter årsskiftet.

 

Text och bild: Erik Ekman

Barn från Labyrinten
Barn från Labyrinten
Kyrkoherden Pentti Raunio
Anneli Böckerman
De som fyllt jämna år (fr.o.m. 70 år) uppvaktas av ordf. René Lundqvist och sekreteraren Maj Granroth (tyvärr slarvade fotografen så att hon blev med ryggen mot kameran)
Fyrkanten som Tallinnresenärer

Julfest 2017

<--- Klicka på bilderna för att förstora

Årets julfest i Servicehusets matsal vid Felix Fromsgatan 6 den 19.12.2017 samlade som tidigare en stor del av föreningens medlemmar, vilket visar att festen fyller en viktig funktion

Ordförande Renés Lundqvist inledde med hälsningstal och så tonades belysningen ned och in skred en grupp barn med Lucia och stjärngossar från daghemmet Labyrinten. Det var rörande att se barnens allvar och inlevelse och det var säkert en och annan tår som trillade neför kinden bland åhörarna. Efter deras uppträdande tackade Maj Granroth och berömde barnen för deras fina program och förundrades över barnens förmåga att komma ihåg så många sångtexter på både svenska, finska och engelska. Hon korrigerades snabbt att ”nog sjöng vi också på tyska”.

Efter kyrkoherden Pentti Raunios andaktsstund hedrades de under året avlidna med en tyst minut. Sånggruppen sjöng ”I kväll kan jag ej mera nå dig”.

Så var det dags för Ninas julmiddag och som vanligt hördes många kommentarer om att ”nog är vi nästan för mätta”.

Anneli Böckerman läste därefter en rolig historia.

Medlemmar som fyllt jämna år uppvaktades innan det var dags för sketchen Kryssningsresande. De fyra resandena hade olika erfarenhet av resande och målsättningar. Resultatet kanske visade sig likna en del bekanta företeelser.

Då kaffet och jultårtan avnjutits var det dags för lottdragning. Alla festdeltagarna hade fått en nummerlapp och Hans Råstedt gynnades denna gång.

Plötsligt kom en rödklädd gubbe med vitt skägg in, släpande på en stor säck, innehållande paket som ibland matchade mottagarnas önskemål.  

Sånggruppen sjöng ytterligare två julsånger och festen avslutades med Hemmets ljus som allsång.

Text och bild: Erik Ekman

"Manne" i berättartagen

Mötet 21.11.2017

Den 21 november hade vi besök av EKL:s svenska distrikts ordförande Marianne Laxén som på sitt vanliga inlevelsefulla sätt delade med sig av information och åsikter. Vid förbundets kongress i Villmanstrand 14–15 juni valdes ny ordförande. Svenska distriktet representeras i förbundsstyrelsen av Rauno Kousa från Ekenäs Pensionstagare med Stig Kumlín från Helsingfors Pensionstagare som ersättare och i fullmäktige av Marianne Laxen, också hon från Helsingfors Pensionstagare. Ritva Granholm från Närpesnejdens Pensionstagare blev hedersmedlem i förbundet.

Svenska distriktet belönades en studieresa till Stockholm för bästa distrikt i medlemsvärvningskampanjen. Totalt deltog ett 20-tal representanter från hela distriktet, varav två från vår förening.

Välfärdsteknologin för äldrevården diskuterades och konstaterades vara ett lämpligt ämne för gemensam studiecirkel. Får inte ersätta mänsklig kontakt men kan i vissa fall vara ett bra komplement.

Alf-Erik Helsing som skrivit många historiker har igen gjort ett fint arbete med sin senaste bok Med djärva tankar som säkert kommer att finnas i många hem.

Vidare diskuterade äldrerådens roll varvid man konstaterade att rådens roll fortfarande är viktig och att råden skall fortsätta att fungera även om det tillkommer ett äldreråd på landskapsnivå. På många håll inom distriktet fungerar råden bra. Av någon anledning har inga möten hållits under den senaste tiden i Raseborg. Förbundet har gjort en guide för äldreråden som lämpligen kunde diskuteras mera inom föreningarna eller i form av en studiecirkel.

Föreningsmedlemmar har flitigt utnyttjat möjligheten till konditionsträning i Villa Anemone. Flera besök till Ekenäs simhall har gjorts under hösten och tackvare bidrag från Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) kan ledd vattengymnastik inledas inom kort.

Text och bild: Erik Ekman

 

Sture Lindholm besökte Karis svenska pensionstagare 17.10.2017.

Historieläraren Sture Lindholm som för tillfället är heltidsförfattare var inbjuden att berätta om sin senaste bok Fånglägerhelvetet DRAGSVIK. Det var ju inga roliga historier han hade att berätta men nyttigt att vi känner till historien som av olika orsaker förtigits så att det finns en hel del, också västnylänningar, som inte känner till händelserna och omfattningen av fångar i koncentrationslägret.

 

Sture är en god berättare och man kan förstå att hans böcker föregås av att samla källmaterial från olika håll, redan det är ett omfattande arbete. Vi är ju många som har de flesta av hans böcker, men den som inte har dem rekommenderas skaffa dem.

 

Vid mötet som denna gång leddes av vice ordförande Anneli Böckerman informerades om en del kommande aktiviteter s.s. simning, följande möte där vi kommer att sjunga allsång, teaterbesök m.m.  

Sture Lindholm. Foto: Erik Ekman

Aktiva pensionstagare i Karis

 

Inledningen på höstens program har varit livlig för Karis svenska pensionstagare. De olika grupperna och personerna som ansvarar för olika aktiviteter har haft fullt upp med förberedelserna och genomförandet av de olika aktiviteterna som har avlöst varandra.

 

Lördagen 16 september startade bussen med Johan Amper vid ratten, reseledaren Rakel Lundén och förväntansfulla deltagare till terminalen i Åbo för att ta sig ombord på en röd, större båt för färden till Mariehamn. Efter hotellinbokning och middag stegade vi iväg till kultur- och kongresshuset Alandica för att njuta av konserten med Nordens främsta Elvistolkare, Henrik Åberg. Det blev en intensiv upplevelse. Förutom sången imponerades vi av Thomas Enroths fenomenala pianoackompanjemang och Pop Gustafssons mjuka inlägg på sin steelgitarr.

 

På söndagen åkte vi omkring på Åland och besåg Kastelholms slott, dock bara utifrån då vi var två dagar för sent ute. Michael Björklunds restaurang Smakbyn bredvid hade också stängt den dagen så det blev en tur till Bomarsunds fästningsruiner. Mikrobryggeriet Stallhagen blev den sista anhalten innan det blev dags att ta riktning mot färjterminalen i Mariehamn. Stämningen under hela resan var god och deltagarna kom lämpligt hem innan det var sovdags.

 

Vid det stadgeenliga höstmötet den 3 oktober skedde en del förändringar i personval. Nuvarande ordförande René Lundqvist kunde inte ställa upp för omval och Maj Granroth valdes enhälligt till ordförande för år 2018. Styrelsen består av Lars Björklund, Rakel Lundén, Anneli Böckerman, Folke Rudnäs, nya medlemmarna Börje Björklund, Beatrice Sjöström och Gun Danielsson. Till ersättare valdes Marianne Lundqvist och Ulla-Britt Rudnäs. Verksamhetsgranskare Veikko Wigren och Alice Öhman med Anita och Ulrich Wikström som ersättare. Styrelsens förslag till medlemsavgift, verksamhetsplan och budget godkändes.

 

Lars Björklund med Maj Granroth som ersättare representerar föreningen i PCF:s svenska distriktsstyrelse. Delegater vid distriktets vår- och höstmöte är Maj Granroth, Erik Ekman och Anneli Böckerman samt suppleanterna Rakel Lundén och Märta Dammert.

Den 5 oktober var det dags för den sedvanliga höstträffen med Ekenäs Pensionstagare. I Villa Anemones sal hade det högtidligt dukats i blått och vitt, Finlands 100 år till ära. Fysioterapeut Benita Bäcklund presenterade den omfattande verksamheten som har kommit bra igång och många besöker den populära konditionssalen, däribland flera av föreningens medlemmar.

 

Föreningens sånggrupp uppträdde med Veteranens kvällssång och Suomis sång. Efter att maten serverats uppträdde trubaduren Risto Tammilehto med sin djupa basröst och en hel rad kända sånger som belönades med många långa applåder.

 

Maj Granroths och Anneli Böckermans lidelsefulla tangoversion lockade till en hel del skratt. Anneli skickligt sminkad till kavaljer. Ekenäsföreningens ordförande Harding Lindholm tackade och meddelade att följande gemensamma träff blir i Ekenäs på vårsidan.

 

En ny aktivitet har också påbörjats, regelbundna besök i Ekenäs simhall.

Text: Erik Ekman

 Flera bilder på sidan Foton

Pamela Fredenberg till vänster och Sara Neovius till höger.
Foto: Erik Ekman

Medlemsmötet den 5 september 2017

 

Det var en rejäl dos med viktig information av vicehäradshövding Pamela Fredenberg och juris magister Sara Neovius från Notariatcentralen, Andelsbanken Raseborg som Karis Svenska Pensionstagare fick ta del av vid säsongens andra medlemsmöte. Med fokus på frågor som berör oss seniorer behandlades frågor om familje- och kvarlåtenskapsrätt.

 

Det finns många saker man borde tänka på då det gäller så viktiga saker som intressebevakningsfullmakt, arvsplanering, gåvor och testamenten.

 

Frågor som många funderar på då det gäller gåvo- eller arvsskatt belystes med olika tabeller för specifika situationer.

 

För den som funderar på dylika frågor är det bara att boka tid för en första diskussion eller för att kolla att redan existerande dokument är tidsenliga och korrekta.

 

Ur den kommande verksamheten kan nämnas en resa den 16 september, till Mariehamn med en konsert av nordens största Elvistolkare Henrik Åberg. Vid mötet den 19 september blir det underhållningsprogram. Föreningens stadgeenliga höstmöte 3.oktober. Ekenäs pensionstagare är inbjudna till den sedvanliga, gemensamma höstträffen som denna gång arrangeras i Villa Anemone i Karis den 5 oktober och föreningens delegater deltar den 11-12 oktober i förbundets svenska distrikts höstmöte i Rajaniemi semestercentrum, Virdois.

Erik Ekman

Marianne Laxén
Susanna Stenman

Verksamheten bra igång år 2017

Årets verksamhet har kommit igång med en glädjande stor uppslutning vid föreningens möten.

Vid medlemsmötet den 17 januari berättade författaren/historikern Sture Lindholm på ett fängslande sätt om sitt författarskap.

Vid medlemsmötet den 21 februari hade vi två gästföreläsare. Marianne Laxén, ordförande för Pensionstagarnas Centralförbund PCF:s svenska distrikt informerade om det kommande vårmötet/seminariet i Kisakeskus 10-11 april 2017. Vid seminariet kommer man genom grupparbeten att bekanta sig med ABF-materialet VÄLFÄRDSTEKNIK FÖR ÄLDRE. Förbundskongressen arrangeras 14–15 juni 2017 i Villmanstrand. Hon betonade vikten av att vi ställer upp från svenska föreningar. Svenska distriktet får motta pris för medlemsvärvningen under året 2016. Distriktet lämnar in en motion under rubriken ”Inför en nollvision för fallolyckor”.

Konstaterades att vi tyvärr inte har några kommunalvalskandidater från vår egen förening.

Arbetarbladet ges ut i tidskriftsformat i anslutning till Finlands 100-års jubileum. Arbetarförlaget önskar för framtiden material i form av referat, videofilmer, intervjuer mm.

Föreningen överväger att lämna in en motion om mera svenskt material i medlemstidningen.

Susanna Stenman, hälsovårdare på Folkhälsan berättade hur vi använder den defibrillator (på svenska hjärtstartare) som Lions klubben donerat och som nu finns i K-Market i Karis. En hjärtstartare är en livräddande apparat som med hjälp av elstötar, defibrillering, kan få hjärtat att slå normalt igen hos en person som drabbats av hjärtstillestånd där hjärtat flimrar.

Alla kan använda en hjärtstartare, det går inte att göra fel! Hjärtstartarens elektroder känner av hjärtats status och talar om vad du ska göra steg för steg. Apparaten vägleder med röstfunktion men tyvärr bara på finska. Det enda fel du kan göra är att inte göra någonting. På Åland där det finns betydligt flera apparater ”talar de svenska”. Önskvärt med många flera apparater på olika platser.

Viktigt är larm till 112 och ropa på hjälp av grannar eller förbipasserande. Ge hjärt- och lungräddning medan någon hämtar apparaten och medan den analyserar resultatet av defibrilleringen.

Några plock från kommande aktiviteter: Teaterresa till Fallåker 4 mars, stadgeenligt vårmöte 7 mars, vårvinterjippo i Jogging Teams stuga 21 mars, äldreomsorgschef Kirsi Ala-Jaakkola informerar om aktuella frågor den 4 april, vårlunch med Ekenäs pensionstagare 8 maj och en hemlig resa den 16 maj.

                                      

Text och bilder: Erik Ekman


Fotograf: Folke Rudnäs

Julfest 2016

Att föreningens julfest är viktig bevisas av att långt över hälften av föreningen medlemmar fanns på plats då de svenska pensionstagarnas i Karis firade sin julfest i Servicehusets matsal den 13 december. Festen inleddes högtidligt med barnen från daghemmet Labyrintens avdelning Rosen som skred in med Lucia, tärnor och stjärngossar. Med stort allvar men också med inlevelse framförde de ett omfattande program med bravur. Programmet uppskattades märkbart och en och annan tår smög sig utför kinden på en del festdeltagare.

 

Till den högtidliga traditionen hörde också ett besök av kyrkoherden Pentti Raunio, med tankar runt firandet av julhögtiden.

Medlemmar som avlidit under året hedrades med en tyst minut och tända ljus. De som fyllt jämna år fr.o.m. 75 år och uppåt uppvaktades med en ros. De som inte fanns på plats hade uppvaktats med ett kort.  

Sånggruppen sjöng tre sånger innan det var dags för julbordets läckerheter. Maj Granroth uppträdde med en sång om Rikeby och Lyckeby. Fyrkanten uppträdde med två inslag, i det första uppträdde Marita Thesslund som Sarah Leander. De divaaktiga gesterna och minerna såg riktigt trovärdiga då hon synkroniserade dem till Sarahs sång som kom från en bandspelare. I det andra inslaget uppträdde Maj Granroth och Anneli Böckerman i en lidelsefull ”tango för två” som lockade fram många skratt.

Efter kaffet och tårtan läste Anneli Viktor Rydbergs Tomten. Innan julgubben kom på besök sjöngs allsång och festen avslutades med utlottningen av välfylld korg som vanns av Anna-Lisa Järvinen. Det hördes många positiva kommentarer i stil med - Det här var den bästa julfest vi har varit med om!   Text: Erik Ekman


 

René Lundqvist. Bilden kopierad av Erik Ekman med tillstånd av Arbetarbladet
Foto: Erik Ekman
Foto: Erik Ekman
Foto: Erik Ekman

 Stadgeenligt höstmöte 1.11.2016  

 

Vid mötet som hölls på Servicehuset i Karis valdes René Lundqvist till mötesordförande och Maj Granroth till sekreterare. Till rösträknare och protokolljusterare valdes Ulla och Bjarne Tennström.

Som ordförande fortsätter René Lundqvist. Styrelsen återvaldes på nytt, med ett undan tag. Styrelsen består av Marita Thesslund, Folke Rudnäs (ny), Anneli Böckerman, Lars Björklund, Rakel Lunden, Märta Dammert och Maj Granroth. Ersättare Marianne Lundqvist och Ulla- Britt Rudnäs.

Till verksamhetsgranskare återvaldes Veikko Wigren och Alice Öhman, med suppleanterna Anita och Ulrich Wikström.

Verksamhetsplanen som hade uppgjorts av styrelsen godkändes i sin helhet. Där ingår bl.a. resor, kontakt med andra föreningar, teaterbesök till Harparskog och ”Okänd soldat”, samt aktivt deltagande i äldrerådet i Raseborg. Mötet anser att man borde göra något åt parkeringsplatserna vid hälsocentralen i Karis, som är för få för att alla kunder skulle få plats.

Styrelsen hade sammanställt ett budgetförslag för det kommande året. Där kan man utläsa att medlemsavgiften kommer att vara 15 € per medlem/år. Vidare kommer man att vid varje möte ordna lotteri för att finansiera verksamheten. Bidrag och stöd anhålles från stiftelser och fonder. 

På julfesten hålls en minnesstund för de medlemmar som avlidit under året. Därtill uppvaktas de som fyllt jämna år.

Styrelsen tackar medlemmarna för ett aktivt år.

 

Maj Granroth


 

Klicka på bilderna för att förstora.


 

Träff med ekenäsföreningen i restaurang Socis i Karis.

Höstens verksamhet

Från augusti har träffarna hållits varje första och tredje tisdag i månaden i servicehuset.Vi gjorde en lyckad resa till Tallinn i slutet av augusti. Bl.a. fick göra ett intressant besök i forna KGB: s museum som finns i hotellets översta våning samt en mycket givande guidad busstur i staden, varefter vi besökte TV-tornet, som är nyrenoverat med en trevlig kafeteria högt uppe i tornet.

En solig septemberdag åkte ca. 20 personer till strömmingsmarknaden i Helsingfors. Det har också blivit en tradition, att Ekenäs pensionstagare gästar oss på hösten. Denna gång var vi drygt 80 personer som träffades på restaurang Socis där vi åt en utsökt god lunch samt kaffe med tårta. Karis föreningens sånggrupp sjöng några sånger, alla fick sen möjlighet att sjunga med i allsången som leddes av sånggruppens ledare Erik Ekman och till sist delades lotteriets många vinster ut. Under hösten har vi modevisning, höstmöte, sällskapsspel samt julfest.

 

Text och bild kopierad från Arbetarbladet av Erik Ekman. 

Medlemsmötet 2.2.2016

 

Äldreservicechef Kirsi Ala-Jaakkkola besökte Karis Svenska Pensionstagare tisdagen den 2.2.2016. Hon berättare om utvecklingsprocessen Raseborg 2020 samt hur den påverkar stadens organisation och serviceproduktion. Stadens ekonomi är skral och underskottet stort. Staden bör sanera sina kostnader för att vi skall klara framtiden med alla de utmaningar som är på kommande.

 

Enligt Ala-Jaakkola skall staden omarbeta sin förvaltning så, att den i framtiden ska finnas fyra sektorer i stället för fem. De framtida sektorerna är koncernförvaltning, bildning, social- och hälsovård samt teknik. Man kommer också att se över den politiska organisationen.

 

Vidare berättade Ala-Jaakkkola om planer gällande den nya serviceboendeenheten som kommer att öppnas i Karis i juni. De personer som nu bor på Mjölbolsta kommer att flytta till den nya enheten. Man kommer att satsa på rehabilitering också för hemmaboende äldre, den nya fastigheten öppnar upp många möjligheter för detta. Verksamheten planeras i samarbete med rehabiliteringsenheten. Satsningar görs också inom Seniorrådgivningsverksamheten och dagverksamheten för att stöda de hemmaboende äldre.

 

Kirsi Ala-Jaakkkola tog också upp frågan om den så omtalade Menumatservicen. Hon understök att det är viktigt att koncentrera personalresurserna till själva vårdarbetet i stället för att de kör ut mat. Man måste dock garantera alla äldre en god och näringsrik kost, via Menumatservicen kan detta fungera.

Text: Maj Granroth

Bild: Erik Ekman

 


 

Resan till Tuuri och Rajaniemi 16-17 september 2015

 

Vi besökte det stora varuhuset som finns i Tuuri. Resan gick bra eftersom vi hade en person som underhöll resenärerna med en frågesport som hade många intressanta frågor som deltagarna fick ta del av. Allsång sjöngs också i bussen.

Efter det åkte vi till Rajaniemi i Virdois, som är pensionstagarnas rekreations- och kurscenter. Där fick vi njuta av bastu, korvgrillning och underhållning. Stämningen var glad och trivsam. Hemresan gick också smidigt eftersom hemfärden var densamma med underhållning och allsång. Ett kort besök på Idea-park hann vi också med. Styrelsen har sammanställt ett sånghäfte som kommer att användas vid möten och vid tillfällen då vi har gäster.

Till sist vill vi tacka Wikströms buss och chauffören Frank Lindholm som förde oss på den rätt långa vägen med sin vana hand.

Veikko Wigren.

Bilder från resan finns sidan hemsidans undersida Foton.

Vi deltog i Seniorsvängen i Sisuarenan den 21.10.2015. Från vänster Maj Granroth, Anneli Böckerman och Marita Thesslund.
Foto: Erik Ekman

Pensionärerna demonstrerade i Helsingfors

Också vår förening deltog den stora demonstrationen i Helsinfors den 8 oktober 2015 för att visa att vi står på de svagas sida.

Resan till Tuuri och Rajaniemi 16-17 september 2015

 

Vi besökte det stora varuhuset som finns i Tuuri. Resan gick bra eftersom vi hade en person som underhöll resenärerna med en frågesport som hade många intressanta frågor som deltagarna fick ta del av. Allsång sjöngs också i bussen.

Efter det åkte vi till Rajaniemi i Virdois, som är pensionstagarnas rekreations- och kurscenter. Där fick vi njuta av bastu, korvgrillning och underhållning. Stämningen var glad och trivsam. Hemresan gick också smidigt eftersom hemfärden var densamma med underhållning och allsång. Ett kort besök på Idea-park hann vi också med. Styrelsen har sammanställt ett sånghäfte som kommer att användas vid möten och vid tillfällen då vi har gäster.

Till sist vill vi tacka Wikströms buss och chauffören Frank Lindholm som förde oss på den rätt långa vägen med sin vana hand.

Veikko Wigren.

Bilder från resan finns sidan hemsidans undersida Foton.

René använder klubban och Maj är koncentrerad.
Rakel Lundén informerar om researrangemangen

Första medlemsmötet hösten 2015

 

Mötet inleddes med att hedra föreningens mångåriga ordförande Bertel Sundman som avled i början av juli månad. Först hölls en tyst minut, varefter föreningens sånggrupp sjöng Aftonklockor, en sång till text av Levi Backman och i arrangemang av Jonathan Lutz, anpassad till sånggruppen av Erik Ekman. Den sången var en av Bertels favoriter och han sjöng den många gånger i sånggruppen.

 

Mötesförhandlingarna leddes av vice ordförande René Lundqvist och höstens verksamhet diskuterades. Vi kan se fram emot en varierande verksamhet där Crisse Bäcklund informerar om laservård. En resa till ”Finlands största Kyläkauppa” i Tuuri förbundets kurscentral/semestercentrum Rajaniemi i Virdois är väl det den största satsningen och så kommer Ekenäs pensionstagare att gästa oss. Så har vi naturligtvis stadgeenligt höstmöte och julfest.  Vid höstens medlemsmöten ordnas förläsningar i viktiga frågor och så ingår gymnastikövningar under Marita Thesslunds ledning, kaffe, sång och lotteri. Vid två möten arrangeras bingo.

Text och bilder: Erik Ekman

 

Klicka på bilderna för att förstora!

Bertel Sundman är borta.

Den 9.7.2015 kom sorgebudet att Bertel Sundman gått ur tiden. Han var vid sitt frånfälle 77 år. Han föddes den 24.11.1938.

Bertel var en inbiten Svartåbo. Det finns just inga verksamheter i Svartå som inte Bertel varit engagerad. Han var bl.a. förtroendeman i Svartå bruk där han arbetade hela sin aktiva tid.

Man kan nämna många saker där Bertel varit aktiv på sin hemort. T.ex. Svartå byaförening, Svartå arbetarförening, han var också med när man anhöll om pengar för den monter som byggdes vid parkeringen vid Svartå kyrka där man förvarar den restaurerade likvagnen.

Bertel var också aktiv i politiken och satt som socialdemokrat invald i fullmäktige år 1974- 2012, också i det nya Raseborgs fyllmäktige satt han en period. Han var många år styrelsemedlem i Karis stad under olika repriser. Styrelseordförande var han de fyra sista åren 2004-2008.

Under 40 år var han kommunalpolitiker till själ och hjärta.

En del av hans tid har han offrat för styrelsemedlem i Karis svenska pensionstagare r.f. och dess ordförande i flere år ända till sin bortgång. Han var också medlem svenska distriktsstyrelsen i Pensionstagarnas förbund.

Det är svårt för mig att räkna upp alla uppdrag som Bertel haft under alla dessa år. Min kapacitet hinner inte till för detta, men som kollega och partikamrat har jag en del insyn i hans arbete för sina mål. Vi kan bara konstatera, att en stor klyfta uppstår i våra led, som är svår att fylla. Vi är många som saknar en så aktiv medlem och kamrat.

(Nämnas kan att Bertels fru Göta, gick bort för ett antal år sedan.)

Veikko Wigren.


Tytyri och Lönnrots hem

25.05.2015. Kopierat från arbetarbladet.

Karis svenska pensionstagare höll den sista träffen för våren som en liten utfärd till Tytyrigruvan  i Lojo den 19 maj. Men före det gick färden till Sammatti där vi besökte Paikkari torp. Efter att vi fick en utförlig presentation av Elias Lönnrots liv och besök i stugan där han i tiden blev född, så gick färden till Lojo och Tytyrigruvan. Gruvan som befinner sig c:a 80 meter under jorden består av ett 100 x 100 meter stort område. Där kan man känna hur fuktigt det är att jobba under jord. Det lär också finnas en plan på att bygga ett gruvmuseum på marken invid gruvan.

Efter detta så besökte vi Ciderbergs vingård på Lojo ö. Där fanns några tusental äppel- och päronträd. På vingården åt vi lunch, en mycket välsmakande sådan. Där kunde man också köpa vin som var tillverkat på gården. Vi tackar gården folk för det gästvänliga mottagandet.

Starten för höstsäsongen sker den 18.08. Vi önskar alla, också våra grannföreningar, en trevlig sommar!

Veikko Wigren

Bilder finns på fotosidan. EE


 

Maarit i Karis

Maarit-Feldt Ranta besökte pensionstagarnas möte i Karis på tisdagen. Hon berättade om läget i dag och den kris, som vårt land just nu hamnade i tack vare att bland annat pappersindustrin och Nokia lämnat så många arbetslösa i vårt land. Våra nordiska länder har ett helt annat läge när det gäller sysselsättningen. Sverige har en mångsidigare industri som inte är så känslig för konjunkturer, Norge har sin olja och Danmark är ett jordbruksområde som försörjer mycket av sin befolkning. Island igen har kommit ur svackan och det går rätt bra i dag. Beskattningen borde genomgå en förändring i vårt land i dag så att de som har resurser också betalar mera, med då svaga i samhället borde få lättnader i sina skatter. Men vi behöver mera arbetsplatser i landet för att få vår ekonomi i balans. Om vi kunde höja sysselsättningen i landet med bara en procent, skulle det betyda stora intäkter i landets kassa.

Veikko Wigren

Solen ställde till det för fotografen
Grillmästaren Bjarne Tennström assisteras av Folke Rudnäs. Veikko Wigren kontrollerar.

Det traditionella vårjippot i Jogging Teams stuga i Lövkulla 17.3.2015. Grillkorv, kaffe, saft och bullar. Sång och lekar för de som hade barnasinnet i behåll.   

Foton: Erik Ekman

 

Friberg fångade åhörarnas intresse.
Foto: Folke Rudnäs

Ralf Friberg besökte föreningens månadsmöte

 

Tisdagen den 17.2 hade föreningen sitt traditionella möte. Denna gång gästades föreningen av ambassadör Ralf Friberg. Han höll föredrag under ämnet: dagens pensionärer.

Han konstaterade, att antalet äldre stiger hela tiden. De stora åldersklasserna är nu i den ålder, att de går i pension. De äldres hälsa blir allt bättre med varierade kost, lättare jobb, och kanske också växlande parförhålladen.

Å andra sidan är det mer och mer brist på arbete. De stora nedskärningarna, inte minst i den offentliga sektorn, förbättrar inte heller detta förhållande. I praktiken kan det betyda, att utan utbildning kan det vara ett problem att hitta ett jobb. Förr i världen tog man vad som bjöds, men det verkar, som om inte de unga vill ta vilket jobb som helst.

Åldringsvården kommer mer och mer att behöva resurser, inte minst arbetskraft. Närståendevården blir allt viktigare trots stora svårigheter. Hemvården och socialvården blir allt mera akut, då institutioner läggs ned, för man säger att endast väggarna vårdar ingen. När vi blir tillräckigt gamla vill vi inte bo ensamma, för det hämtar otrygghet. Det är ett fenomen som redan nu är märkbart.

Men å andra sidan kommer framtiden att hämta mer och mer teknik i vården, så åringarna kommer att uppleva olika former av vård. Man talar om duschtunnlar, vårdande toaletter, levande sängbottnar, mikrovåg med fryst matlager, bara med att trycka på en knapp. Även tillämpning av Gps, särkilt för dementa, ger friare och större vandringsytor på anstalterna o.s.v.

Sen kan man fråga sig om tekniken har moral. Mekaniska hjälpmedel skapar distans. Mekanik som tryggar människovärdet kanske mot egen vilja?

Talaren menade, att de äldre är svåra att mobilisera för nya paroller. De röstar inte på jämngamla kandidater, för partierna kanske negligerar äldreråden som nu står inför en allvarig test då lagstiftningen är ny. Man behöver nu offentlig service med bibliotek, MBI, vaccineringar, uppköp, apotek, tvätt och städning.

V.W.

Strykbrädskören
Välfylld sal
Barn från Labyrinten
Barn från Labyrinten

Julfest 2014

 

På tisdagen den 16 december hade föreningen sin julfest på Servicehuset i Karis. På agendan fanns många program. 43 personer deltog i festen.

Efter att ordförande Bertel Sundman hälsat välkommen så uppträdde ca 20 barn från Dalgatans daghem med lucia, stjärngossar, tärnor och pepparkaksgubbar Barnen sjöng så vackert och deras uppträdande togs emot av publiken med mycket applåder.

Församlingens kyrkoherde Pentti Raunio höll en andaktssund som påminde oss alla om julens budskap. Efter det sjöngs unisont Härlig är jorden och Sylias Julvisa.

Servicehusets kök hade färdigställt oss en fin julmiddag med skinka och lådor och allt som hör till.

 

 

 

”Fyrklövern” kallar sig damerna som uppträdde med en rolig sketch som föreställe fyra damer som kom samman av en händelse på ett café (Ulla- Britt Rudnäs, Maj Granroth, Anneli Böckerman och Marita Thesslund).

De medlemmar som fyllt jämra år under det gånga året uppvaktades. Dessa var: Inger och Sven Tallqvist, Saga Fyrqvist, Rakel Lundén, Börje Enlund och Saimi Fröman. En medlem hade lämnat oss under året. För henne tändes ett ljus och man höll en tyst minut.

En julfest utan julgubbe är inte julfest, så han hälsade också på och delade ut julklappar åt var och en.

Till sist uppträdde sånggruppen med två sånger, Adventssång (mjukt och lätt faller snön) samt Aftonklockor. Man kunde märka av kommentarer efter festen att alla hade trivts mycket bra julfesten.

V.W.

 

Medlemsmötet den 4.11.2014

 

Mötet besöktes av Torleif Skog, från AtlasPROfilax, som berättade om atlaskotan som är en väsentlig orsak till bl.a. huvudvärk, axelvärk, problem med rygg, midja och höft, domningar i armar och rygg o.s.v.

Han nämnde också kronisk trötthetsymtom, depression, yrsel, svindel, karpaltunnelsyndrom, tennisarmbåge, artros och urinblåsframfall.

Mötesdeltagarna var mycket intresserade av ämnet, eftersom de flesta trots allt haft symptom som liknar de ovannämnda. Vidare hör väl de flesta av mötesdeltagarna till gruppen pensionärer.

Julfesten hålls den 16.12.2014 på Servicehuset i Karis.

V.W.


Höstmötet 21.10.2014

Bertel Sundman återvaldes till ordförande också för år 2105. Till styrelsen valdes vidare Ulla-Britt Rudnäs, Marita Thesslund, Lars Björklund, Anneli Böckerman, Maj Granroth, Rakel Lunden(ny) och René Lundqvist (ny). Till ersättare Folke Rudnäs och Märtha Dammert (ny).

Till verksamhetsgranskare Veikko Wigren och Alice Öhman, med Ulrich Wickström och Anita Wickström som ersättare.

Den nya syrelsen konstituerar sig på första mötet 2015.

Mötet fastställde medlemsavgiften för år 2015 till 10 € per medlem. Till representanter i Pensionstagarnas Centralförbunds svenska distrikt valdes Bertel Sundman, Anneli Böckerman och René Lundqvist, med Erik Ekman (ny) samt Marianne Lundqvist som ersättare.

Till distriktets styrelse valdes Lars Björklund, med Maj Granroth som ersättare.

Ur verksamhetsplanen kan man utläsa att rekreation och utfärder, teaterbesök, träffar med andra pensionärsföreningar, föreläsare på medlemsmötena ingår. Den traditionella julfesten försiggår under december månad.

För att få ekonomin att balansera måsta man anhålla om stöd från fonder och stiftelser. Det sedvanliga kaffelotteriet hålls under månadsmötena.

Karis svenska pensionstagare har haft medvind i medlemsvärningen. Av alla föreningar inom distriktet har Karisföreningen fått de flesta nya medlemmarna.

V.W.

 


 

Foto: Folke Rudnäs

Karis svenska pensionstagare hade gäster.

 

Den traditionella träffen med Ekenäs pensionstagare hölls i Karis Folkets hus på tisdagen den 7.10.2014. Vi var tillsammans 70 personer. Träffen började med att Karis föreningens ordförande Bertel Sundman hälsade gästerna välkomna.

Efter det underhöll värdarna med en sånggrupp under ledning av Erik Ekman med några sånger, bland annat, ”Sjung och le” och ”En fattig bondräng”. Efter sången bjöds på lunch. Fyrkanten kallar sig några av karisdamerna och de visade en sketch med inslag också av sång. Efter det serverades kaffe med kaka. En intressant frågesport, som hade arrangerats av Maj Granroth mellan föreningarna vanns av ekenäsborna med 10-7. Lotterna hade bra åtgång med den aktiva lottförsäljaren Folke Rudnäs. Huvudvinsten gick till Greta Åkerman från Ekenäs.

Träffen avlutades med sånggruppen som sjöng ”Veteranens kvällssång” och till slut sjöngs unisont ”Skogsblommor” och en sång med tecknade bilder till melodin I sommarens soliga dagar.

Harding Lindholm som är ordförande i Ekenäs föreningen tackade för träffen och önskade karisborna välkomna till Ekenäs i vår.

V.W.


 

Resan till Kotka och Villmanstrand

 

Efter veckor med regn och rusk slog vädret om till ett stålande sensommarväder, något som passade 40-talet Karis svenska pensionstagare som gjorde en tvådagars resa till Kotka och Villmanstrand den tredje och fjärde september.

I Kotka besökte de flesta Maretariet där man kunde bekanta sig med närmare 60 olika fiskarter, kräftor, grodor och vattenödlor. Några av deltagarna valde att se den vackra parken och dammen med många fina växter. Efter detta följde en tvåtimmars kryssning med lunch utanför Kotka innan det blev dags att styra kosan mot Saima Spa i Imatra.

I de lyxiga utrymmena fanns möjlighet till många olika sorters aktiviteter. Vi kunde bara konstatera att tiden var lite för kort. På kvällen bjöd föreningen på middag och dagen därpå hade vi tid att bekanta oss med omgivningen innan det blev dags att åka till Villmanstrand för en kryssning på Saimen med en smaklig men kanske lite snålt tilltagen lunch på båten. Ett stort antal bilder från resan finns på vår webbplats på fotosidan. För att se bilderna klicka här!

En sak som vi lärde oss är att då 40 resenärer skall hålla kaffepaus under resan så behöver man lite längre tid än vad som reserverats.

Även en pensionär behöver lite extra avkoppling ibland och slutomdömet var att vi hade en bra resa.

Erik Ekman


 

Foto: Folke Rudnäs. Redigerat: Erik Ekman

Vårens sista träff/utfärd den 21.05.2014.

Föreningen gjorde sin vårutfärd till Kimito, där vi besökte bl.a. Sagalund och bekantade oss med den historia som finns på museet. Nils Oskar Jansson, en gammal lärare i Vreta skola, är den som är museets fader och grundare. Han levde åren 1862-1927. Museet grundades 1.4.1900. Han lär ha uttryckt sig att ”Sagalund är nu min kostsamma leksak. Inom dess stängsel skulle jag önska att framställa litet poesi enligt min smak”. Museet är öppet året om, friluftsmuseiområdet sommartid.

Platsen är sevärd och den berättar om de tider som våra förfäder fick uppleva då när det fanns knappast någonting i samhället som man kunde vara stolt över. Vi tackar för den fina guidningen på området.

Efter Sagalund styrdes kosan mot Stor Finnhova gård där vi intog lunch. Matts Grönblom, Karispojken, som är direktör på gården, berättade om dess historia, som var mycket intressant. Han förevisade också utrymmena samt hotellet som också är byggt kring den kultur som en gammal gård förutsätter, och som är ett måste för att den skall kunna bevara den tradition för de efterkommande. Vi kan ännu här intyga att maten var, enligt alla gäster, mycket smaklig. Vi tackar Matts för den gästvänlighet vi fick uppleva.

Ännu en tredje plats fanns på agendan, nämligen Söderlångvik museum där vi drack kaffe med kaka. Där säljes också lokala produkter, såsom hantverk, grönsaker och blommor, så alla fick vad dom ville.

Ordförande Bertel Sundman tackade på hemresan Maj Granroth och Maire Björklund för den välplanerade resan. Han önskade samtidigt en varm och skön sommar. Det finns redan under planering en tre dagars resa till östra Finland i september, men till den återkommer vi senare.

V.W.

Kristel Roth till vänster och Johanna Koprander till höger.
Foto Erik Ekman

 


Karis svenska pensionstagare hade sitt sista möte den 6.5.2014 för denna vår.

På mötet deltog Johanna Koprander som talade om seniorrådgivning och fullmakt intressebevakning samt Kristel Roth som berättade om vårdtestamenten som man i princip borde göra i tid, så länge vi har den kapaciteten att vi vet hur vi vill att vården och skötseln fortsätter när vi är gamla. Rubrikerna på deras inlägg berättar redan vad det är frågan om.

Man kan ha en lämplig och betrodd, ev. en nära person som man anförtror sin omsorg åt, och man kan då ha ett dokument om hur man vill att personens intressen skall bevakas. Det kan gälla ekonomin, eller motsvarande saker i en människas liv. I dokumentet bör ingå vilka ärenden den befullmäktigade har rätt att företräda fullmaktsgivaren. Vem som är fullmaktgivare och att fullmakten träder i kraft, om fullmaktgivaren förlorar sin förmåga att sköta sina egna angelägenheter. Tanken om en intressebevakningsfullmakt kan kännas avlägsen men det har visat sig vara klok framsynthet. Intressebevakningens fullmakt är mera heltäckande. Fullmakten skall också bevittnas av två betrodda personer.

Vårdtestamentet torde vara bra att ha om personer får en allvarlig sjukdom eller förlorar sin rättsförmåga t.ex. p.g.a. medvetslöshet eller ålderdomssvaghet. I princip kan man diktera i vårdtestamentet hur man vill ha det om man blir oförmögen att själv ha möjlighet att önska. Vårdtestamentet skall också bevittnas av två ojäviga namn. Det är möjligt, enligt föredragshållarna, att bevara dessa testamenten i kommunens hälsocentral.

Ur mötesbesluten framgår vidare att vårutfärden sker till Kimito, och där till Storhova gård, där man skall äta frukost, samt till Sagalund och till Söderlångvik gård där det skall serveras eftermiddagskaffe.

V.W.

Borgåborna anlände till "TALON".
Foto Bengt Dahlqvist
Karisföreningens sånggrupp.
Foto: Folke Rudnäs

Tack för besöket.

Borgånejdens Svenska pensionstagares besök 22.4 2014 till Karis broderförening var en stor upplevelse. Alla av oss var första gången till Folkets hus som imponerade på oss.

Huset som är byggt på talkoarbete 1917 som det förr gjordes är ett bevis på vad det finns sammanhållning i föreningarna får man mycket gjort för samhälle och föreningen.

Festen var mycket trevlig, vi blev trakterade med en god laxsoppa och trevligt program av föreningens egna förmågor, tack för det. Denna tillstälning gav nog mersmak som vi tillsammans bör fortsätta med, som vi tillsammans konstaterade. Det var en oförglömlig eftermiddag i Karis 22.4.2014, tack för det. (jag blev uppmanad att säga Karis och inte Kaaris av en medlem i föreningen, detta beror på vår dialekt i Borgå men man lär sej så länge man lever.) God fortsättning i Karis.                Bengt Dahlqvist

Flera foton från samma tillfälle finns på adressen:http://www.borganejdenpens.net/foreningsverksamhet/bildgalleri-klicka-pa-bilden-bli/

 


Borgåbor på besök i Karis.

Tisdagen den 22.4 fick Karis svenska pensionstagare besök av Borgå svenska pensionstagare. Det var fråga om en busslast personer. Bussen anlände till Karis kl.12.00, och efter alla hälsningar och välkomstönskningar satta sig gästerna till bords. Värdarna var ungefär lika många, så det blev fullsatt i Folkets hus. Bertel Sundman hälsade gästerna välkomna och hade en önskan om att träffen skulle vara trivsam för oss alla.

Efter detta presenterade Veikko Wigren vårt Karis. Han inledde med att berätta att Karis nämndes för första gången redan 1346, men redan 1500 f.Kr. hade Karis en bofast befolkning.  Efter detta har det hänt en hel del, staden delades i två kommuner som senare blev till Karis stad. Han redogjorde också i stort för industrin som funnits på orten i många år, och att Karis länge haft en prägel som skolstad. Efter år 2009 har staden sammanslagits med Ekenäs och Pojo till staden Raseborg. Invånarantalet i dag är c:a 28 000.

Så var det dags för laxsoppa och smörgås. Maten tycktes väl smaka. Karisföreningen har en sånggrupp som leds av Erik Ekman och den uppträdde med två sånger ”Sjung och le” samt ”Veteranens kvälls sång”. Fyrkanten som de kallar sig, Maj, Ulla-Britt, Marita och Anneli sjön en sång som de själva hade diktat och tonsatt. Folke hade ordnat med ett litet lotteri och i samband med detta blev det tid med fri samvaro och i samband med detta bjöds det på kaffe med bärpaj.

Fyrkanten bjöd sedan på en sketch där alla var på data kurs, och det blev ett roligt inslag när man i sammanhanget presenterade sig för varandra. Applåderna var åtminstone häftiga, så alla var troligtvis roande. Efter det var det gästerna som hade taltur. Bengt Dahlqvist som är ordförande i Borgå tackade för gästvänligheten och lämnade en gåva i form av två böcker som handlade om kommunerna i östra delen av vårt län. Därefter uppträdde sånggruppen ännu med två sånger, ”En afton vid Mjörn” och ”Aftonklockor”, klockan hade redan hunnit bli 15.00 och det blev dags för en unison sång ”Ju mer vi är tillsammans”, innan hemfärden för gästerna tog vid. Det fanns en önskan i luften om att detta kunde bli en tradition om sammanträffanden, om inte varje år, så kanske vartannat.

Veikko Wigren.

Flera foton från samma tillfälle finns på adressen:http://www.borganejdenpens.net/foreningsverksamhet/bildgalleri-klicka-pa-bilden-bli/

Slutspurten på en 30 timmar lång studiecirkel i föreningsbokföring. Ett samarbetsprojekt mellan pensionstagarna, Karis-Billnäs socialdemokrater och Västra Nylands studieorganisation ABF.
Bokföringsläraren Berit Metsämäki söker efter ett litet fel i samband med bokslutet
Pensionstagarna har gjort ett stort jobb med renovering av husets fasader
Julfesten 2013
Gästtalare den 15.10.2013 "Kalle" Augustsson. Ämnet var homeopati.
Ett välbesökt höstmöte år 2013
Träff 3 mars 2013 på Jogging Teams stuga vid Svartån i Lövkulla. ett tjugotal medlemmar träffades för att diskutera. grilla korv, tävla och sjunga
Träff 3 mars 2013 på Jogging Teams stuga vid Svartån i Lövkulla. ett tjugotal medlemmar träffades för att diskutera. grilla korv, tävla och sjunga
Julfest 2012 på Servichemmet i Karis
Palmse herrgård
Mötet 18.9.2012
Våravslutning 2012 på Nordcenter
Valamoresenärer
Valamo huvudkyrka
En något reducerad grupp. Två hade förhinder och en stod bakom kameran
Maarit hälsar oss välkomna till riksdagen
Maarit bjöd på kaffe och wienerbröd och vi lät oss väl smaka
Ralf Friberg besökte mötet
Våravslutnig på Oxberget

 


Karis Svenska pensionstagare höll vinterjippo.

På söndagen 23.3 samlades ett trettiotal pensionärer i Jogging teams stuga. På programmet fanns korvgrillning och en frågesport där det gällde att hitta de rätta sångerna på en viss text och sen börja sjunga sången. Hela gänget delades upp i två delar, och ett lag vann överlägset. Frågesporten leddes av Maj Granroth och Ulla-Britt Rudnäs.  De fyra damerna, Ulla-Britt Rudnäs, Maj Granroth, Anneli Böckerman och Marita Thesslund uppträdde med en liten sketch de själva hade komponerat och lagt till koreografi. Till sist bjöds på kaffe eller saft med kaka. Det var den andra gången man ordnade vinterjippot och det kommer troligen att bli en tradition, eftersom alla tycktes stortrivas.

V.W.


Teaterresa 12 januari

Vi for 30 pers. på teatereftermiddag till Fallåker där vi såg pjäsen"
Helt upp och ner" Musiken som var bandad på Lärkkulla under Teddys
ledning bestod av kända låtar av Elvis P. Alla sångare var också verkligt
kunniga och hela stycket var en trevlig, avkopplande underhållning.
H/Maj

 

Studiecirklar som på den "gamla goda tiden"

 

Studieverksamheten  som under många år har varit ganska obetydlig har åtminstone i vår förening gjort ett uppsving. Vi har under år 2012 deltagit i en tvådagars ABF-kurs i dator- och internetanvändning och så har vi deltagit en 30 timmar ABF-studiecirkel i bokföring. Genast i början av år 20114 startar vi två st studiecirklar i datoranvändning, en för nybörjare och en för lite längre hunna. Vidare startar vi pensionstagrnas sångrupp i form av studiecirkel. Det betyder en hel del förberdelsearbete men ger å andra sidan en bra känsla om vi vet att vi jobbar med viktiga aktiviteter.

Erik Ekman   

 

Karis svenska pensionärstagare firade jul.


Festen hölls i Servicehuset i Karis på tisdagen den 17.12. Ett femtiotal medlemmar deltog. En sånggrupp ledd av Erik Ekman sjöng tillsamman med publiken Härlig är jorden samt När ljusen skall tändas där hemma. Efter detta höll kyrkoherden Pentti Raunio en andaktsstund där han påminde om julens verkliga budskap.

Dalgatans daghemsbarn gästade festen med Lucia och tärnor samt jultomtar som sjöng så stämningsfullt om julens högtid. Efter dess uppträdanden var det dags för julmat och kaffe med tårta som vi fick njuta av, och som smakade så bra.

En sketch av Marita, Anneli, Maj och Ulla-Britt föreställde ett besök på hälsocentralen där man analyserade varandras problem på ett sätt som ofta kanske diskuteras bland damer. De var ett fint arrangemang. Tack damer!

Några medlemmar som fyllt jämna år under året uppvaktades med en ros enligt gammal tradition. Bertel Sundman, Eero Peltonen, Sven Sundström, Kirsi Jung, Ulla-Britt Baarman, Veikko Wigren, Nelly Heinström, Anita Wikström och Torsten Nyström.
Julgubben besökte också festen och hämtade klappar åt alla. Efter detta uppträdde sånggruppen med två sånger, Aftonklockor och Veteranens kvällssång. Till sist sjöngs unisont Sylvias julvisa tillsamman med kören. 

 

Karis Svenska pensionstagare höll höstmöte.

 

Till ordförande för år 2014 återvaldes Bertel Sundman, samt också den övriga styrelsen återvaldes, med undantag av en medlem som inte ville återväljas. Ett fyrtiotal medlemmar deltog i mötet, där det också bjöds på kaffe och paj.

Styrelsen för år 2014 fick således, utöver ordföranden, följande sammansättning:

Ulla-Britt Rudnäs, Maj Granroth, Lars Björklund, Maire Veckström, Marita Tesslund (ny), Anneli Böckerman och Kirsti Jung, samt som ersättare Linda Palmgren och Folke Rudnäs. Konstitueringen sker på första styrelsemötet.

Verksamhetsgranskare Alice Öhman och Veikko Wigren, med ersättare Ulrich Wikström och Anita Wikström.

Föreningens representanter i Pensionstagarnas svenska distrikt: Bertel Sundman, Anneli Böckerman, Rene Lundqvist, med ersättare Kirsti Jung och Marianne Lundqvist. Till styrelsen för det ovannämnda förbundet återvaldes Lars Björklund med Maj Granroth som ersättare

Styrelsens förslag till verksamhetsplan godkändes såsom också budgetförslaget.

I början på nästa år program kan innehålla en resa till Fallåker eventuellt på nästa års sida, samt ett besök i Raseborgs vattens reningsverk i Åminnefors den 23.10.  Ekenäs pensionstagares besök i Karis förslagsvis den 19.11, samt julfesten som kommer att försiggå den 17.12.

Glädjande nog så fick mötet till kännedom två nya medlemmar som ville ansluta sig till pensionärsföreningen. Vi hälsar dem välkomna.

V.W.


 

Karis svenska pensionstagares besök till Borgå.

På torsdagen den 19 september samlades ett trettiotal Karis pensionärer på busstationen i Karis för start till Borgå med Wikströms buss. Första hållplats var Konstfabriken, restaurang Visiitti, där det var dukat för lunch. Vi var ca. 90 deltagare på lunchen. Lovisaföreningen var också närvarande. Borgåföreningen var värd för träffen.

Efter lunchen var ordförande för i Borgåföreningen Bengt Dahlqvist guide på en rundtur i staden, då vi besökte olika ställen i staden, bl. a. Nestes anläggningar i Sköldvik, samt olika stadsdelar som under åren byggts i staden. Det fanns olika alternativ också för äldreboende.

Karisborna tackade, genom sin ordförande Bertil Sundman värdarna och samtidigt inbjöds Borgå föreningen till Karis vid ett lämpligt tillfälle. Bertil Sundman lämnade Karisföreningens 30-årshistorik som gåva till Lovisa- och Borgåföreningarna.

På hemresan stannade resenärerna i Esbo på Bemböle kaffestuga där vi intog en kaffetår med gott tilltugg. Resenärerna var nöjda med utflykten, och sekreteraren Maj Granroth berättade på hemresan att den 23.10. startar bussen på en hemlig resa. Starten sker från busstationen kl: 09.00.
V.W.


 

Medlemsbrev hösten 2013                         

      

Hösten är ju kommen igen och vi börjar igen verksamheten i föreningen. Vår förening hör till de föreningar som fått mest nya medlemmar i fjol och det är vi ju glada över förstås.

Medlemsantalet är nu 63, varav 30-35 medlemmar brukar delta våra möten.

 

Vi möts i regel första och tredje tisdagen i månaden, frånsett sommarmånaderna.

Vi annonserar alltid i Etelä-Uusimaa samt Anslagstavlan i V.N. och på föreningens hemsida och hoppas du då kan följa med vad vi gör på träffarna. Kanske du också kommer med när du har tid och möjlighet?

 

Bilden från Jogging Teams stuga

Tyvärr kan inte bilden visas i detta läge men syns i marginalen till vänster

 

Den här hösten och våren 2014 har vi planerat följande:

 • I september far vi till Borgå och träffar där Borgå Pensionstagare.
 • I oktober far vi på en hemlig dagsresa
 • I november bjuder vi Ekenäs Pensionstagare på den sedvanliga träffen
 • I december har vi julfest
 • I februari håller vi en söndagseftermiddag dans i Folkets hus. I februari,
 •  i år, hade vi ett likadant tillfälle, och eftersom det var en lyckad tillställning vill vi göra om den.
 • I mars har vi ett ”vinterjippo” i Jogging Team-stugan med korvgrillning och trevlig samvaro.
 • I april gör vi en utfärd där utfärdsmålet ännu är under beredning, men det klarnar så småningom.

 

Kom gärna med på någon träff eller utfärd! Du ångrar dig knappast!

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen

 


Julfest 2012

Föreningens julfest hölls i servicehuset i Karis på tisdagen den 18.12. Ett femtiotal medlemmar var närvarande, och stämningen var i topp. Barn från daghemmet Dalgatans daghem (Labyrínten) uppträdde med Lucia, små tomtenissar, stjärngossar och sång. Det var så stämningsfullt att åhörarna nästan var tårögda. Efter uppträdandet fick var och en godispåse. Kyrkoherde Pentti Raunio höll en bordandaktsstund, där han också påminde oss hur viktiga barnen är för oss allesamman.  Efter böner sjöngs unisont ”När juldagsmorgon glimmar”

Sen var det den efterlängtade julmaten som Nina Henriksson och hennes flickor hade tillrett. Den smakade ypperligt, samt med kaffe och jultårta som efterrätt. Föreningen har som tradition att blomsterhylla alla dem som under året fyllt jämna år, så vart femte år medräknas när man fyllt 70. I tur att blomsterhyllas var Ragnar Rosenqvist, Unto Ojanen, Alarik Baarman. Frånvarande var Anita Exell och Ullrich Wikström, som kommer att få sitt blomster efteråt.

V.W.


Några plock ur verksamhetsplanen för år 2013

 • möten och träffar den första och tredje tisdagen i månaden
 • lotteri på Raseborgsdagen
 • föreningens deltagande i PCF:s svenska distrikts vår- och höstmöten
 • sommarutflykt
 • teaterresa
 • julfest
 • föreläsare på medlemsmöten
 • träffa andra pensionärsföreningar
 • medlemsvärvning
 • upprätthåll en egen internethemsida

 

Karis svenska pensiontagare firade 30 år.

Festen hölls på Fokets hus i Karis den 20.11. Som festtalare hade inbjudits
Ralf Friberg, pensionstagarnas svenska distriktets ordförande. I programmet
ingick vidare presentation av föreningens historik, som presenterades av
Veikko Wigren, som också hade skrivit texten i historiken. Erik Ekman hade
redigerat bilderna i historiken och Folke Rudnäs hade tagit bilderna.

Ett antal föreningar och organisationer uppvaktade.

Friberg underströk i sitt tal bl.a. att det kommer att behövas flere
hjälpande händer inom vården. Man kan finna välutbildad arbetskraft, inte
bara från Filippinerna och Spanien, men också närmare. Dessa människor har
tack vare sin kultur, uppfostran och tro en betydligt varmare känsla och
respekt för äldre människor än stressade inhemska eller estniska vårdare.
För det andra innebär den växande arbetskraften inom hela servicesektorn
också, att statens och kommunernas skatteintäkter förblir högre än
kalkylerna som bygger på arbetskraft, ger vid handen.

Men det finns ett förskräckligt perspektiv, som bör motarbetas nu och i
framtiden. Låglöntagarnas situation inom huvudstadens metropolområde hotar
att bli oerhört trängd. Trenden från Helsingforshållet sprider sig lätt till
andra större städer i vårt land. Detta innebär att inkomstklyftorna bland
löntagarna fördjupas. Skillnaden mellan högutbildad arbetskraft och
arbetskraft utan särskilda färdigheter ökar. Bostadskostnaderna växer alla
mindre bemedlade över huvudet. Jag vet från min nära krets i Helsingfors och
Vanda att detta gigantiska ekonomiska trångmål, nästan utan hopp om en
ljusning, försöker de små inkomsttagarna lösa med att jobba dubbelt. Där
försvinner fritiden, där försvinner vilan och där försvinner möjligheten
till ett fullödigt familjeliv.

I sitt tal fortsatte Friberg bl.a. med problematiken pensionstagare och
datorer. Låt mig säga, att våra djupa farhågor om datorteknologin skjuter
dagens och morgondagens pensionärer i marginalen av samhället är befogade.
Datorutvecklingen, aktörernas snikenhet och samvetslösa teknikernas nya
program kommer alltid att ligga flere steg före vad den enskilda människan
kan och förmår i datorvärlden. Kalla det vad man vill, djävulen och anden är
ur flaskan och trots att vi gör mindre kroppsarbete, lackar svetten ändå i
pannan. Av ångest och inte av kroppslig möda. Det visste redan gamla
testamentet.

Sex medlemmar premierades med EKL:s silvermärke av ordförande i den svenska avdelningen, Ralf Friberg och dess sekreterare Rauno Kousa. De premierade var Bertel Sundman, Maj Granroth, Lars Björklund, Maire Björklund, Alice Öhman och Johan Nordström. Gunhild Forsström fick emotta pensionstagarnas bordsstandard. Hon representerar den medlem som medverkat aktivt i föreningen allt sedan den bildades, för trettio år sedan.

En arbetsgrupp under ledning av Erik Ekman hade färdigställt ett kollage
fotografier, med  ungefär 70 st, som hade förstorats och fanns utställda på
festen.  Duon T&T. uppträdde med några vackra  sånger och  seniordansarna
uppträdde  under ledning av Regina  Forssten. Dessa programnummer
uppskattades  mycket av publiken.  Festdeltagarna bjöds på mat, och kaffe
med tårta.   V.W.


 

Höstmötet 2012

Höstmötet hölls i Karis Folkets hus den 6.11.2012 kl:13.00 hade samlat 36 medlemmar. Mötet var speciellt uppdukat denna gång med kaffe och paj samt goda småbröd.  

Bertel Sundman återvaldes enhälligt till ordförande för år 2013.

Till styrelsen valdes vidare Kirsti Jung, Maj Granroth, Ulla-Britt Rudnäs. Lars Björklund, Maire Weckström, Anna-Lisa Järvinen, Anneli Böckerman.  Ersättare till styrelsen Linda Palmgren och Folke Rudnäs. Styrelsen konstituerar sig vid sitt första möte 2013. Den nya styrelsen fick m.a.o. förnyat förtroende.

Som verksamhetsgranskare fortsätter Veikko Wigren och Alice Öhman, ersättare Lorenz Wikström och Anita Wikström, båda nya.

Verksamhetsplanen för det kommande året innehåller möten två gånger i månaden, lotteriet på Raseborgsdagen, sommarutflykt, julfest, föreläsare till månadsmötena samt träffar med andra pensionärsföreningar. Vidare kommer föreningen att uppehålla en egen hemsida som hittas på föreningens namn ”Karis svenska pensionstagare” eller direkta adressen: http://karissvenskapensionstagare.elakkeensaajat.fi/. Erik Ekman uppdaterar kontinuerligt.

Budgetförslaget är rätt blygsamt och innehåller bl.a. medlemsavgiften som är 10 € per medlem. Man kommer att fortsätta med lotteriet varje månadsmöte, man ansöker möjliga understöd från vissa fonder och man kommer att anhålla om ett litet bidrag från staden. På utgiftssidan ser man medlemsavgiften till pensionstagarnas svenska distrikt, lokalhyran till Folkets hus, post och telefonersättningar till vissa funktionärer, samt resekostnader till distriktets möten.

Till föreningens representanter i Pensionstagarnas svenska distrikt valdes Bertel Sundman Anneli Böckerman (ny) Rene Lundqvist (ny).  Ersättare Marianne Lundqvist (ny) samt Kirsti Jung.

Eftersom mötet hölls på Svenska Dagen avslutades mötet med Modersmålets sång.

V.W.


Ekenäs pensionstagare besökte Karis.

Tisdagen den 16.10. hade Karis svenska pensionstagare besök från kollegerna i Ekenäs, m.a.o. Ekenäs pensionstagare. Ett sjuttiotal pensionärer från båda föreningarna samlades i Folkets hus i Karis. Tillfället inleddes med musik av Kurt Nyberg fiol och Martti Pelkonen dragspel. Efter musikinslaget var det dags för lunch som hade färdigställts av Nina Henriksson med team. Vi fick köttsoppa med bröd och ost som enligt deltagarna smakade bra.

Maj Granroth hade färdigställt en frågesport där var förening representerades av tre deltagare. Torsten Gabrielsson, Märta Malmberg och Greta Åkerman representerade Ekenäsföreningen och Anna-Lisa Järvinen, Maire Björklund och Rene Lundqvist Karisföreningen. Denna gång vann Karisborna med 18 mot 15 poäng för Ekenäs. Som domare fungerade Harding Lindholm, ordförande för Ekenäs föreningen.

Lotteriet fungerade också prickfritt, där Folke Rudnäs sålde lotterna slut. En massa lotterivinster delades och det blev också där litet spänning om vem som vann något och vem som blev utan vinst. Därefter var det tur för kaffe med paj som också tycktes smaka väl. Harding Lindholm tackade värdarna för en väl förberedd träff och meddelade samtidigt att följande träff blir i Ekenäs, våren 2013.

V.W.


Rakvereresan 

Rakvere, en av nämnvärda städer i östra delen av Estland, var målet för en utfärd som Karis svenska pensionstagare gjorde 26-27.9. Staden är mycket gammal och har traditioner som så många andra  av städerna i vårt södra grannland. Stadens ursprung handlar om trettonhundra talet, och har bl.a. en gammal borg som heter Rakvereborgen.

Bussen körde längs lite mindre vägar så besökarna kunde bekanta sig också  med landsbygden i Estland. Vi for till Lahelmaa Nationalpark, där vi beundrare den vackra höstnaturen. Vi stannade på Palmse herrgård.

Resan fortsatte sedan till Rakvere, där vi tog in på SPA hotell AQVA med utmärkta möjlighet till bastu och simning på hotellets badinrättning.

Följande dag blev det återfärd till Tallinn efter att vi hade intagit frukost på hotellet. Vår utmärkta guide Inge Raie informerade oss nästan hela vägen om Estlands både gammal- och närhistoria.

Att få ta del av en resa med en så utmärkt guide ger mycket mervärde av resan. Wikströms bussbolags insatser för resans fina genomförande måste också nämnas, inte minst chauffören Thomas Wikströms insats. Av resenärernas reaktion av resan kan man tolka att alla var mycket nöjda.

V.W.


Träffen hos Maj och Veikko

Maj och Veikko hade igen en gång ordnat med en mycket uppskattad träff på deras semesterplats i Padva den 7 augusti. Trots att vädret inte var på vår sida fungerade allt perfekt tack vare att de hade ordnat med tält som skyddade bra mot den kraftiga vinden. Trivsamt prat, tävlingar, lite allsång, kaffe som värdarna bjöd på och kompletterades med egna medhavda matsäckar gjorde att tiden gick fort. Hastigt hade vi använt tre eftermiddagstimmar.


Ett 20-tal medlemmar framför sitt tack till Maj och Veikko!

Våravslutning på Åminne gård (Nordcenter)

Föreningens våravslutning arrangerades 15 maj på Nordcenters stiliga Restaurang, Åminne Gård. Ett trettiotal medlemmar deltog. Vädret och humöret var gott under ca tre timmar som besöket varade. Maten och den goda betjäningen uppskattades hörbart.

Ordförande Bertel Sundman hälsade välkomna och önskade deltagarna en bra sommar. Han begärde också att medlemmarna skulle komma med önskemål om vart vi kunde företa en lite längre resa under hösten.

Nästa träff är planerad till Padva där Maj och Veikko även detta år tar emot oss på sitt sommarställe den 7 augusti. I händelse av regn flyttas träffen till den 14 augusti då det enligt värdarna inte regnar.

Föreningen firar sitt trettio års jubileum i november 2012. Med anledning av detta har vi startat en studiecirkel som identifierat och scannat fotografier från de gångna åren.EE


Vårmötet 2012

Karis svenska pensionstagare höll sitt vårmöte i Folkets hus tisdagen den 20.3. Föreningens ordförande Bertel Sundman ledde mötet. Bokslutet och verksamhetsgranskningen godkändes utan diskussion, såsom också verksamhetsberättelsen.

I verksamhetsberättelsen kan man utläsa att föreningen haft 12 möten och styrelsen 6 möten. Föreningen har under år 2011 besökt riksdagshuset, samt Heinävesi med Valamo kloster. Pensionärsföreningen har haft sammanträffar med Ekenäs svenska pensionärstagare på våren i Ekenäs och höstträffen i Karis Folkets hus.

Mötet har haft besök av provisor Tua Mutanen från Karis apotek som berättade om medicinernas rätta användning.

Svenska distriktets ordförande Ralf Friberg har besökt mötet och redogjort för centralförbundets arbete, samt också informerat om det politiska läget i landet under nämnda tidpunkt.

Föreningen har också stavgång varje onsdag i månaden och varannan tisdag trivsel- och diskussionsträff. Under året har 13 nya medlemmar anslutit sig och medlemsantalet på mötena har varit i c:a 25 medlemmar.

Föreningen kommer att besöka Svenska teatern den 18.4 för att se "Kristina från Duvemåla". 40 medlemmar deltar i resan.

Ett förslag till sammankomst med Karis svenska pensionärers ordförande har aktualiserats, och man föreslår att man kunde ha en gemensam kyrkgång i Karis Kyrka den 22.4 kl. 12.00. Efter kyrkgången skulle församlingen bjuda på kaffe i sockenstugan eller prästgården.

Veikko Wigren


JULMIDDAG

Karis svenska pensionstagare höll sin traditionella julmiddag. Tillställningen hölls på servicehuset i Karis den 13.12 kl:14.00. Vid tillfället var ett fyrtiotal av föreningens medlemmar närvarande.

Som lucia fungerade Folke Rudnäs, med Ulla-Britt Rudnäs och Maj Granroth som tärnor. Julgubben kom också på besök, och var och en fick ett julpaket. Anneli Böckerman dansade magdans, och hon gjorde uppträdandet fint, eftersom hon I tiden också hade magdans som hobby.

Pensionstagarna har som tradition att komma ihåg alla de medlemmar som fyllt jämna år under det pågående året. Till den gruppen hör; Märta Nystedt, Lena Granroth, Anna- Lisa Järvinen, Gun-Lis Linden, Lilian Bäckman, Ethel Andersson. Maire Weckström.

Ett ljus tändes också för dem som under året gått bort. Mona Ojanen och Ranghild Enlund.

Föreningen tackar alla sina medlemmar och önskar alla ett Gott Nytt År!

Följande föreningsmöte kommer att hållas den 17.01.2012.

Veikko Wigren.


Sundman återvald

Bertel Sundman återvaldes som ordförande då Karis svenska pensionstagare höll sitt höstmöte i Folkets hus den 15 november.

Till styrelsen för år 2012 valdes, förutom Sundman, Anneli Böckerman, Maj Granroth, Kirsti Jung, Lars Björklund, Anna-Lisa Järvinen, Ulla–Britt Rudnäs och Maire Veckström. Suppleanter Folke Rudnäs och Linda Palmgren.

Verksamhetsgranskare för år 2012 är Veikko Wigren och Alice Öhman. Som representanter till Pensionärsförbundets svenska distrikt återvaldes Bertel Sundman och Alice Öhman. Lars Björklund har tidigare valts till medlem i nämnda styrelse.

Ur verksamhetsplanen kan man utläsa att möten hålls första och tredje tisdagen i månaden kl. 13.00. En sommarutfärd finns i planen, samt lotteri, teaterresa i april månad till Svenska teatern, den sedvanliga julfesten, samt att föreningen under slutet av året fyller 30 år. Vidare kommer man att ha inledare i olika ämnen på en del möten, samt hålla kontakter till pensionärsföreningar i regionen.

Veikko Wigren


Ekenäsbor på besök i Karis.

Ekenäs svenska pensionstagare möttes med grannföreningen Karis svenska pensionstagare tisdagen den 18.10 I Folkets hus I Karis. Vi var 55 st. pensionärer som träffades till den traditionella sammankomsten.

Karisföreningens ordförande Bertil Sundman hälsade gästerna välkomna, och hoppades på att vår tradition fortsätter också framöver.

På programmet fanns bl.a. allsång under ledning av Tony Vuorinen, som också uppträdde med några sånger som tydligt uppskattades av publiken. Laxsoppa med svart limpa serverades till lunchen. Alla njöt av den goda soppan. Maj Granroth hade färdigställt en frågesport, som blivit tradition under träffarna. Ekenäs vann över hemmalaget med 16-12. Som domare fungerade Ekenäsföreningens ordförande Harding Lindholm. Karislaget bestod av Folke Rudnäs, Ulla-Britt Rudnäs, samt Anneli Böckerman. Ekenäslaget bestod av Greta Åkerman, Gunnel Grönqvist och Torsten Gabrielsson.

Lotteriet är en av de obligatoriska programpunkterna på dessa träffar, och en massa vinster fanns att dela på. Under lotteriets gång smakade kaffe och bulle gott. Nina Henriksson som hade tillrett maten och kaffet förtjänar ett mycket positivt omnämnande. Nästa vår blir följande sammankomst I Ekenäs, till vilken ordförande Harding Lindholm bjöd in Karisföreningen.

V.W.


Nytt för hösten 2011

Vi har startat en "stavgångsgrupp" som träffas varje onsdag kl.11 och går ca en timme. Från 5 oktober träffas vi vid parkeringsplatsen vid spånbanan. Förutom motion så är det och ett bra tillfälle för social samvaro och "fritt snarvel". Vi hoppas att också du vill delta. Har du frågor så kontakta Anneli, tfn 0400-768 383. ee


Pensionärsföreningan på resa.

Trettiotvå deltagare från Karis svenska pensiontagare bänkade sig i Wikströms buss på onsdagen den 10 augusti och startade till Valamo kloster i Heinävesi. Ett intressant mål att besöka för de flesta. Som reseledarefungerade föreningans sekteterare Maj Granroth.

Eftersom resan var ganska lång, så gjordes en mellanlandning i S:t Mickel där vi besökte det vaxkabinett som finns intill campingplatsen i Visulahti. Många av resedeltagarna var också där för första gången. Efter att vi druckit eftermiddagskaffe där fortsatte resan.

När vi kommit fram till Valamo kloster bokades alla in i klostrets hotel, och på kvällen intogs middag i restaurangen.

Följande dag, efter att alla hade avnjutit morgonmålet var det dags för guidningen i klostret. Guiden, som också talade rätt bra svenska, berättade om klostrets intressanta historia. Man kan kort sammanfatta klostrets historia med att intäkterna är helt beroende av turismen och är avgörande för klostrets framtid.

Det finns en massa verksamheter där såsom Kyrkan, restaurangen, bibliotek, kafeet och hotellet som är mycket mångsidigt och modernt. Vidare säljer klostrets butik vin av klostrets egen produktion, samt ett mycket stort urval av souvenirer. Där finns för tillfället elva stycken munkar som arbetar i klostrets olika servicefunktioner. Klostret har också en egen båt som kan föra turisterna ut på en två timmars resa i skärgården.

Följande dag startade resan hemåt och det blev en mellanlandning i Varkaus, där vi besökte Mekaniska musikens museum. Deltagarna var mycket imponerade av det vi fick höra och se. Där fanns ett hundratal olika instrument som fungerade utan människohand, och musiken var mycket imponerande.

Efter lunch i Varkaus så styrde vi resan hemåt. Reseledaren hade förberett hemresan med frågesport och en del roliga historier under resans gång. Ett tack till Maj och vår chaufför Patrik Fredriksson som medverkade till att resan blev lyckad.

V.W.

________________________________________________________

Karis Svenska Pensionstagare avnjöt sin sommarlunch i Svartå, Ekborg den 17.5.2011. Närvarande 28 medlemmar. Ordförande Bertel Sundman tackade för intresset och önskade alla en skön sommar.


Pensionärsföreningarna Påskmöttes.

  Karis svenska pensionstagare hade en gemensam påsklunch i restaurang Revy tillsamman med Ekenäs föreningen på måndagen den 18.04. Ett åttiotal medlemmar var närvarande, och maten var läcker. Ett tack till restaurangen för den smakliga måltiden. Harding Lindholm, Ekenäs svenska pensionstagares ordförande, hälsade välkommen. Eccas drängar stod för musiken och Caj Ehrstedt, en av drängarna, medverkade till att allsången fungerade, eftersom han själv också är en bra sångare.
  Ekenäs svenska pensionstagare delade också ut till ett antal medlemmar Pensionstagarnas Centraförbunds förtjänstecken för ett långvarigt arbete i föreningen. Ett lotteri hade anordnats och vinsterna var många. Karisföreningens ordförande Bertil Sundman, tackade för gästvänligheten. Vi känner oss alltid väl-komna här i Ekenäs sade han, och vi hoppas att traditionerna kan fortsätta. Vi träffas nästa gång i Karis, och det skall bli ett nöje för oss i Karis att få arrangera nästa träff. Till slut sjöngs sången ”Nu går sista visan”.

Veikko Wigren.


 

Karis svenska pensionstagare höll vårmöte.

I Karis folkets hus den 15.03. Mötet var livligt och c:a 25 medlemmar hade hörsammat möteskallelsen. Efter att man hade godkänt år 2010 verksamhet, dess verksamhetsberättelse och bokslut som godändes enhälligt av mötet och ansvarsfrihet beviljades, så var det dags för diskussion om kommande verksamhet.

Styrelsen ville veta om det finns ett intresse för en resa till Valamo klostret i sommar. Det fanns ett aktivt intrsesse bland mötesdeltagarna och beslutet blev att Maire Björklund, föreningens reseombud, kommer att fortsätta med förberedelserna för resan, som kanske blir i början av augusti. Hennes uppgift är att göra förfrågningar om transport, bokning av nattlogi samt evenuella andra besök i samband med resan.

Nästa möte försiggår den 5.4.2011 kl.13.00 på Folkets hus, och då kommer man att ha i pogrammet bingo samt samaro med kaffe.

V.W.


Karis svenska pensionstagare besökte Riksdagen.

Som värld i riksdagen fungerade riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta. Besökarna följde med plenum från riksdagens läktare, fredagen den 25.2. Maarit bjöd karisborna på kaffe och wienerbröd. Före det såg deltagarna på två kortfilmer som berättade om rikdagens historik, samt om riksdagens arbete i dag. Efter detta höll, hon en översikt om målsättningerna för socialdemokraterna inför det kommande valet.

Maarit Feldt-Ranta nämnde tre frågor som man kommer att ha som en klar målsättning inför valet, och som är en förutsättning för att socialdemokraterna överhuvudtaget kan medverka i en kommande regering. Det är frågan om sysselsättningen, pensionerna och pensionsåldern, samt en rättvis beskattning. Hon nämnde att det går inte längre mera för staten att låna upp för att hålla Finland på fötter. Vi har i dag 9 miljarder skuld och detta kommer att belasta den nya regeringen, som måste ta ansvar för att lånebördan minskar.

När det gäller pensionerna i dag, så kommer minipensionen från detta år att vara c:a 680 euro. Det är lätt att föreställa sig en situation när vi vet att den egna insatsen för sjukhusvården är 600 euro, medicinernas andel per år 650 euro, samt egna andelen för resor till vården 170 euro. Efter detta kommer sedan FPA in i bilden. En pensionär som måste använda dessa summor för sin egen hälsas skötsel har ingen lätt match. Det finns i socialdemokraternas målsättningsplan en summa på 35 milj. euro som skulle lätta dessa människors hårda ekonomiska situation.

Pensionärenas besök slutade i en gemensam lunch på FBK:s restaurang, som hade reservarat för oss en god måltid. Vi tackar Maire Björklund för researrangemangen och Erik Ekman för kontakterna med Maarit. Vi vill också framföra ett stort tack till riksdagens guide som en halv timmes tid presenterade riksdagens utrymmen, och till vilken användning de olika rummen är planerade för. Det ingår i föreningens verksamhetsplan att en till två gånger per år göra studiebesök till olika institutioner och företag, det vidgar alltid vyerna.

V.W.

Mötesreferat 1 februari 2011


 

Ralf Friberg besökte Karis Svenska Pensionstagare.

Ralf Friberg besökte Karis i pensionernas tecken. Han är ordförande för pensionstagarnas centralförbunds fullmäktige, och därmed en synlig profil i pensionsverksamheten. Friberg konstaterade att pensionärerna, enligt regeringen, är improduktiva och därför anser regeringen att vi pensionärer borde klara oss utan dessmera uppmärksamhet. Hetemäkis rapport visar också att pensionärerna inte behandlas jämbördigt med det övriga samhället. Pensionärerna i vårt land saknar ännu helt förhandlingsrätt med regeringen i pensionsärenden. Denna rätt har pensionsrörelsen i Norge.

Garantipensionen är i dag c:a 685 €, men t.ex utkomststödet minskar automatiskt på pensionen. Riksdagsgrupperna borde ta pensionärerna på allvar. Riksdagsgrupperna har visat mycket ringa intresse för oss pensionärer. Inkomstklyftorna har också ökat delvis. Arbetspensionen som trädde i kraft år 1962 är en sak, men ännu finns c:a 120 000 pensionärer som måste klara sig med folkpensionen, samt som i många fall får anlita socialhjälpen. Man kan peka ut t.ex. dem som varit hemma och skött barnen, eller bondvärdinnorna som bara jobbat i hem och hus.

Satakommittén som hade som uppgift att komma med ett förnyat förslag till pensionssystem med klarare direktiv, men det resulterar i att man föreslog tre nya kommitéer som ännu funderar. Arbetsgivarna och arbetstagarna vill inte förnya det brutna indexet 80-20.

Om dagspolitiken konstaterade talaren att alla partier tappar till sannfinländarna. Många frågar varför? Orsakerna är många. Det det finns t.ex. i dag en massa yrkesfolk som blivit utan arbete, tack vare att industrin friställt så många yrkesarbetare, och som blivit utanför samhället. Dom är ett lätt byte för bl.a. Soini som lärt sig fiska i dessa vatten. Men Soinis budskap talar om att problemet i Finland finns också i EU och EMU. Soini talar för att på nytt ta marken i användning, som inte mera är möjligt tack vare mången sakkunnig, och mycket beroende på att detta är omöjligt i praktiken. Finns det någon som har förståelse för Soinis budskap?

I dag lurpassar partierna på varandra, och ingen kommer ut med de budskap som trots allt kommer emot, vardagen efter valen. Man kan säga om dagens riksdag att den är köpt till en del av mutande affärsmän. Men det finns ännu under 80 dagar kvar till valen, och då skall väljarna säga sitt. Det mest problematiska kommer att vara soffliggarna, som man borde få på benen, annars går det inte bra för bl. a. socialdemokraterna.

V.W.