Startsida

 

Välkommen!

Vi är glada för att vårt medlemsantal ökar och och att en stor del av medlemmarna deltar i föreningens aktiviteter. Vi träffas i Karis servicehus vid Felix Fromsgatan 6, första- och tredje tisdagen i månaden, kl.14. Vi håller först ett litet möte, varefter vi dricker kaffe, diskuterar och trivs. Ibland sysslar vi enligt medlemmarnas önskemål med t.ex. kortspel eller bingo. Vi brukar också ha allsång på programmet och då försöka oss på äldre sånger som inte hörs så ofta idag. Utfärder och träffar ingår också. Gemensamma träffar med Ekenäs Pensionstagare ordnas turvis i Ekenäs eller Karis. Vi bjuder in inledare till olika temadiskussioner. Om du är intresserad eller har frågor kan du kontakta någon av styrelsemedlemmarna.

Föreningen hör till Pensionstagarna Centralförbunds Svenska Distrikt PCF inom Eläkkeensaajien Keskusliitto ry.

Internetadressen är:http://www.elakkeensaajat.fi/pa_svenska/ Förbundet har totalt ca 53 000 medlemmar. Distriktets ordförande är Stig Kumlín, e-post stig.kumlin@pp.inet.fi

Har du förbättringsförslag angående sidans utseende eller innehåll? Ge respons till: erik.ekman@brev.fi

 

Tack för besöket

 

Senast uppdaterad 27.7.2020 kl.9.05

 

PDF-tiedostoEKL-Yleisesite-Ruotsi-99x210_0511 (1).pdf (1.7 MB)
Klicka på länken!

PCF:s medlemsvärvningskampanj /Svenska distriktet

Kampanjtiden 15.2 – 15.11.2020. Planeringsmöte för kampanjen arrangerades den 22 oktober 2019 i samband med distriktets höstmöte.

Distriktets plan:

 • Distriktets hemsidor informerar om kampanjen samt om idéer från och aktiviteter i föreningarna.
 • Kampanjmaterialet tillgängligt på hemsidorna.
 • Distriktet samarbetar med Arbetarbladet i form av material och texter.
 • Distriktet har kontakter med FFC:s svenska sekretariat för att få stöd i kampanjen
 • Distriktet beställer PRO studiematerial ”Tillsammans mot ensamhet- så gör vi för att nå äldre som upplever ofrivillig ensamhet” till föreningar som vill bilda studiecirklar i samband med medlemsvärvningskampanjen, för att kontakta ofrivilligt ensamma personer. Bilaga: bild på studiematerialet.
 • Distriktet beställer en (allmäninfo) Roll up till varje förening att användas vid olika evenemang samt torgaktiviteter också efter medlemsvärvnings-kampanjen.
 • Distriktet stöder föreningarna ekonomiskt (beslut tas i arbetsutskottet efter ansökan) för aktiviteter i samband med kampanjen.
 • delar ut pris till bästa förening och distrikt i kampanjen. Bland alla som anmält sig som medlemsvärvare utlottas en resegåvocheck á 500 euro. De personer som skaffat flest nya medlemmar bjuds på tredagars vistelse i Rajaniemi. Från alla distrikt de fyra bästa. Bland de nya medlemmarna utlottas även en resegåvocheck á 500 euro, dessutom utlottas bland de nya medlemmarna 5 tredagars vistelser på Rajaniemi.
 • Distriktet delar ut pris (á 300 euro) till den förening som skaffat flest nya medlemmar, (krav att de nya medlemmarna betalat medlemsavgiften).
 • Distriktet inväntar en kort kampanjplan från medlemsföreningarna senast den 29.2. Föreningarna meddelar namnen på medlemsvärvarna till distriktet och meddelar i slutet av kampanjen namnen på de bästa medlemsvärvarna.
 • mål: nettoökning 50 medlemmar

 

Budget:

Stöd till föreningarna:                                                             3 400,00

Studiematerial                                                                           300,00

Roll up                                              (5 x 220,00)                   1 100,00

Pris                                                                                           300,00

Summa                                                                                   5 100,00 euro

Varav 4000 euro kampanjunderstöd från förbundet och 1 100,00 euro från organisationsunderstödet (småunderstödet).

 

Exempel till föreningens aktiviteter

 • grupparbete i föreningen om kampanjens verkställande
 • texter i de lokala tidningarna om olika evenemang och föreningens möten, insändare om lokala vård och omsorgsfrågor, användandet av förbundets och distriktets material
 • aktivt användande av föreningens hemsida för information
 • deltagande i de olika lokala arrangemangen, torg, marknader, partiföreningens tillfällen, de äldres vecka, ”ta en äldre ut” osv.
 • kampanj i föreningen ”ta din vän med”
 • kontakter till den lokala platsorganisationen och fackavdelningarna, till partiföreningarna och deras informationsverksamhet
 • gratis bioföreställning för nya och gamla medlemmar, stöd till olika teaterbesök och resor
 • tillfällen med intressanta föreläsare
 • glöm inte de gamla medlemmarna, dra tillbaka de inaktiva
 • ordna transport till möten och olika tillfällen med hjälp av bilburna medlemmar
 • planera föreningens verksamhet så att även de nyligen pensionerade kommer med
 • välj en medlemsansvarig för medlemsvård och medlemsfadder för de nya medlemmarna

sök organisationsunderstöd (småunderstödet) för verkställandet av föreningens kampanj, utdelas 31.1., 31.5. och 30.9.