Startsida

 

Välkommen!

Vi är glada för att vårt medlemsantal ökar och och att en stor del av medlemmarna deltar i föreningens aktiviteter. Vi träffas i Karis servicehus vid Felix Fromsgatan 6, första- och tredje tisdagen i månaden, kl.14. Vi håller först ett litet möte, varefter vi dricker kaffe, diskuterar och trivs. Ibland sysslar vi enligt medlemmarnas önskemål med t.ex. kortspel eller bingo. Vi brukar också ha allsång på programmet och då försöka oss på äldre sånger som inte hörs så ofta idag. Utfärder och träffar ingår också. Gemensamma träffar med Ekenäs Pensionstagare ordnas turvis i Ekenäs eller Karis. Vi bjuder in inledare till olika temadiskussioner. Om du är intresserad eller har frågor kan du kontakta någon av styrelsemedlemmarna.

Föreningen hör till Pensionstagarna Centralförbunds Svenska Distrikt PCF inom Eläkkeensaajien Keskusliitto ry.

Internetadressen är:http://www.elakkeensaajat.fi/pa_svenska/ Förbundet har totalt ca 53 000 medlemmar. Distriktets ordförande är Marianne Laxén, e-post mannelx@hotmail.com

 

Har du förbättringsförslag angående sidans utseende eller innehåll? Ge respons till: erik.ekman@brev.fi

 

Tack för besöket

 

Senast uppdaterad 21.11.2018 kl.14.42.